09.01.2019 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Urolitiáza u malých přežvýkavců

Hauptmanová K., Indrová E. Urolitiáza u malých přežvýkavců. Urolithiasis in small ruminants. Veterinářství 2019;69(1):33-38.

SOUHRN

Tento článek se zabývá závažným onemocněním malých přežvýkavců – urolitiázou. Článek shrnuje etiologii, patogenezi, klinické příznaky a diagnostiku onemocnění. Částečně rozebírá i terapii, především konzervativní a velmi důležitou prevenci. Urolitiáza je nebezpečná svým pomalým nástupem onemocnění a často nespecifickými příznaky, jež je snadné zaměnit za prostou dysfunkci předžaludku, jiné onemocnění spojené s nechutenstvím a příznaky různě intenzivní koliky. Je dobré, aby nejen veterinární lékař, ale i chovatelé byli na toto závažné onemocnění u samců malých přežvýkavců upozorňováni.

SUMMARY

This article deals with serious disease of small ruminants – urolithiasis. There are described ethiology, pathogenesis, clinical signs and diagnosis of the disease. This study also partly analyzes therapy, especially conservative and very important prevention. Urolithiasis is dangerous due to its slow onset of disease and often non specific signs, which can be easy confused by simple forestomach dysfunction, other diseases connected with anorexia and signs of various intensity of colic. It is good that not only the veterinarian, but also the owners were reminded of this serious illness in males of small ruminants.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down