19.05.2023 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úroveň morbidity a spektrum podaných liečiv u mačiek v útulku

Vojtkovská V., Kaluža M. Úroveň morbidity a spektrum podaných liečiv u mačiek v útulku.
Veterinářství 2023;73(5):241-248.

SOUHRN

Zaisťovanie vysokého štandardu veterinárnej starostlivosti by malo patriť medzi hlavné priority útulkov pre mačky. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať úroveň morbidity a zdravotné záznamy mačiek počas pobytu v útulku z pohľadu charakteru a počtu podaných liečivých, resp. podporných preparátov. Predmetom štúdie boli zdravotné záznamy 1884 mačiek. U viac ako polovice všetkých mačiek bol zistený aspoň jeden zdravotný záznam. Celková dĺžka pobytu mačiek v útulku, u ktorých bol zistený jeden alebo viacero zdravotných záznamov, bola významne dlhšia v porovnaní s dĺžkou pobytu mačiek bez
akýchkoľvek zdravotných záznamov. Spomedzi všetkých podávaných preparátov boli mačkám najviac podávané antibiotiká, antiparazitiká a doplnkové/protektívne látky. Širokospektrálne antibiotiká patrili k najviac využívaným. Z hľadiska klasifikácie antibiotík podľa účinnej látky boli najpoužívanejšími antibiotikami penicilíny, tetracyklíny a fluorochinolóny. Antibiotiká boli v najväčšej miere využívané k liečbe ochorení dýchacích ciest a ich symptómov a k liečbe gastrointestinálnych problémamov. Zistenia tejto štúdie prispievajú k pochopeniu zdravotných problémov a prístupov k liečbe mačiek v útulkoch.

SUMMARY

High standard of veterinary care should be one of the main priorities of cat shelters. The aim of this study was to analyze the level of morbidity and the health records of cats during their stay in the shelter from the point of view of the nature and number of administered drugs or supportive preparations. The subject of the study were the health records of 1,884 cats. At least one health record was found in more than half of all cats. The total length of stay of cats in the shelter with one or more health records was significantly longer compared to the length of stay of cats without any health records. Among all the
administered preparations, antibiotics, antiparasitics and supplementary/protective substances were administered to cats the most. Broad-spectrum antibiotics were among the most used. From the point of view of the classification of antibiotics according to the active substance, the most used were penicillins, tetracyclines and fluoroquinolones. Antibiotics were most widely used to treat respiratory diseases and their symptoms and gastrointestinal problems. The findings of this study contribute to the understanding of health problems and treatment of cats in shelters.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down