13.11.2009 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspěchy SVS za posledních 20 let

České předsednictví EU

Po roce 1990 byl konstituován dokonalejší systém státního veterinárního dozoru na základě vzniku Státní veterinární správy. Byl u nás přijat zákon na ochranu zvířat proti týrání, v první ze zemí bývalého východního bloku. Vznikly soukromé veterinární praxe a začala působit celá řada nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat, což mělo velmi pozitivní vliv na tvorbu nové veterinární legislativy.
Česká republika získala status země úředně prosté například leukózy skotu (od roku 2000), brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz a bovinní tuberkulózy (rozhodnutím Evropské komise od roku 2004), přičemž tyto nákazy v ČR nebyly zjištěny od roku 1964, a 1967). Na Aujeszkyho chorobu prasat a IBR (infekční bovinní rhinotracheitidu) můžeme od roku 2008 v rámci obchodování s ostatními zeměmi požadovat dodatečné garance. Podle kritérií OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) jsme od roku 2004 rovněž zemí prostou vztekliny (poslední výskyt u divokých lišek byl zaznamenán v roce 2002). Letos skončila orální vakcinace lišek. V současné době probíhá celá řada ozdravovacích programů, například ozdravovací program proti IBR, národní ozdravovací program pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, v chovech prasat, a tak by se dalo pokračovat.
V průběhu českého předsednictví EU se Státní veterinární správě podařilo zorganizovat celou řadu odborných mezinárodních setkání a také završit jednání k nařízení EU o vedlejších produktech živočišného původu. Uplatnili jsme své zkušenosti zejména při krocích proti BSE, při odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, popřípadě produktů, které mohou být, či jsou potenciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro člověka. V oblasti welfare zvířat, tj. péče o dobrou pohodu zvířat, se našim odborníkům podařilo dosáhnout významného pokroku v projednávání návrhu nařízení na ochranu zvířat při usmrcování. Rovněž se podařilo přijmout Všeobecnou deklaraci k dobrým životním podmínkám zvířat, kterou podpořily všechny státy EU, a která má za cíl povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat. Dalším úspěchem je, že bylo dosaženo významného pokroku u návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down