Ústřední ředitel SVS ocenil Čestným uznáním veterinární lékaře

za ozdravování chovů hospodářských zvířat a za vytváření podmínek pro dosažení statutu ČR jako státu prostého nebezpečných nákaz.

Činnost státních veterinárních lékařů nezanedbatelnou měrou přispěla ke zdaru přístupových jednání, která vedla ČR s EU před více než dvěma lety. Proto ústřední ředitel SVS Milan Malena ocenil práci 647 veterinárních lékařů, ale i neveterinárních pracovníků z celé ČR, kteří se na úspěších významnou měrou podíleli.
Tato setkání, kde Čestná uznání pracovníci obdrželi, probíhala od června 2005 do letošního dubna ve všech krajích. Na Čestném uznání bylo uvedeno, že je uděleno za celoživotní zásluhy, zejména pak za zásluhy o cílevědomé ozdravování chovů hospodářských zvířat a za vytváření podmínek pro dosažení statutu ČR jako státu prostého nebezpečných nákaz, zejména brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu a Aujeszkého choroby prasat.
Ocenění obdrželi především pracovníci, kteří jsou již v důchodovém věku, a bylo míněno nejen jako uznání, ale i jako faktické přiznání kontinuity s jejich dlouholetou prací a i jako uznání jejich zkušeností, které Státní veterinární správa ČR dosud využívá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *