11.12.2003 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Británii se už nebudou českých psů bát?

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, hovořil s Jimem Scudamorem, svým britským kolegou, o snazším cestování psů v doprovodu majitelů do Spojeného království.

Dne 4. 12. Josef Holejšovský v průběhu jednání šéfů veterinárních správ starých a nových členských států EU v Radě EU informoval svého britského kolegu o výsledcích více než desetileté orální vakcinace lišek, která začala již v roce 1989. Jejím výsledkem je, že v roce 2002 byly na území ČR prokázány u lišek poslední tři případy vztekliny, a to na severovýchodě Čech u hranic s Polskem. U domácích masožravců byl poslední výskyt v roce 2001 u 3 koček a u 2 psů naposledy v roce 2000. To svědčí o velkém úspěchu orální vakcinace a o účelnosti vynaložených společenských prostředků a o úspěchu úsilí jak veterinářů, tak i myslivců, kteří se též nezanedbatelnou měrou celá léta na kladení návnad s vakcínou podíleli.
Dále Josef Holejšovský informoval Jima Scudamora o tom, že Národní referenční laboratoř pro vzteklinu, která sídlí v Liberci, je schopna provádět neutralizační test na průkaz protilátek u vakcinovaných psů a tak dát záruku, že psi, kteří budou cestovat v doprovodu svých majitelů do Spojeného království, budou mít nejen potvrzení o provedené vakcinaci, s uvedením jejího data, druhu vakcíny a čísla šarže, ale budou mít i potvrzení o tom, že vakcinace byla skutečně účinná. Zároveň ho informoval, že česká Národní referenční laboratoř pro vzteklinu se účastní akreditace organizované referenčním centrem EU pro vzteklinu v Nancy ve Francii. Ukončení akreditace se předpokládá v dubnu příštího roku. Britského kolegu zaujala informace, že již dnes i některé státy Britského společenství národů, například Austrálie, povolují vstup psů z ČR v doprovodu majitelů a uznávají výsledky české Národní referenční laboratoře, tj. výsledky sérologického vyšetření.
Britský šéf veterinární služby vyslovil jen jeden dodatečný požadavek, a to, že psi musejí být identifikováni elektronickým čipem. Proto se Josef Holejšovský hodlá setkat se zástupci kynologických organizací, aby s těmi, kteří spravují stávající čipovou databázi projednal možnost britských kontrolních orgánů kontrolovat prostřednictvím této databáze identitu čipem označeného zvířete.
Oba, Josef Holejšovský i Jim Scudamore, se shodli, že SVS ČR poskytne tyto údaje co nejrychleji, pravděpodobně již na jednání Výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat, které se bude konat 16. 12. v Bruselu. Lze předpokládat, že britská strana bude v případě psů identifikovaných elektronickým čipem majících potvrzení o vakcinaci a její účinnosti se stanovením výše titru protilátek z Národní referenční laboratoře souhlasit s tím, aby tito psi mohli cestovat, do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Státní veterinární správa ČR předpokládá, že tyto údaje bude možné odpovídajícím způsobem zaznamenat i do mezinárodního pasu zájmově chovaných zvířat, který by se měl v příštím roce v EU povinně používat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down