09.12.2009 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V ČR kvůli urbanizaci ubývá 11 ha zemědělské půdy denně

Urbanizace ohrožuje řadu živočišných i rostlinných druhů

V posledních deseti letech ubývá v naší republice kvůli urbanizaci průměrně 11 hektarů zemědělské půdy denně. Trend se navíc v posledních letech výrazně zrychluje. Urbanizace spolu s intenzivním zemědělstvím a rostoucí dopravou přispívá také k rozdrobování krajinných celků, což ohrožuje řadu živočišných i rostlinných druhů. Uvádí to první souhrnná zpráva o stavu krajiny a přírody v ČR.
Podle zprávy je v ČR zastavěno asi 5000 kilometrů čtverečních, z toho polovina je pokryta nepropustnými povrchy. To způsobuje problémy například při vsakování dešťové vody. Při intenzivních deštích tak velký rozsah zastavěných ploch přispívá ke vzniku bleskových povodní. Naopak když je srážek málo, nedostatek vsáknuté vody zhoršuje sucha.
Urbanizace, stavba dopravní infrastruktury a intenzivní využívání zemědělské půdy také vedou k rozdrobování homogenních částí krajiny. Rozdrobená krajina přestává být funkčním celkem a některé druhy v ní nemají dostatek prostoru pro přežití. Zůstávají jen ty druhy, které se dovedou přizpůsobit i změněným podmínkám. Tím se ztrácí charakteristický ráz krajiny v jednotlivých oblastech, a ta se tak stává jednotvárnější.
Podle ministra ale lze rozdrobení krajiny bránit už při plánování nových dopravních staveb.
Jen necelá pětina českého území je tvořena přírodními stanovišti, většina ploch je původní přírodě vzdálená. Stav přírodních oblastí je přitom ze tří čtvrtin nepříznivý a nejvíc jsou ohrožena vzácná stanoviště, která se dochovala jen na malých rozlohách se zvláštními podmínkami.
Dalším problémem je chemické znečištění vod. Ubývá sice znečištění sloučeninami fosforu a dusíku, přesto byly na 40 procentech území státu vymezeny oblasti s vysokým zatížením vod dusičnany z hnojiv. Ve vodě se také objevují další chemikálie, jako čisticí a kosmetické přípravky nebo léčiva. ČR je velmi bohatá na jednotlivé rostlinné a živočišné druhy. Těch se zde vyskytuje na 80.000, třetina z nich je ale ohrožena.
Pozitivní změny - do české přírody se vrátily některé druhy rostlin i živočichů. Zvětšuje se také rozloha zalesněných oblastí země a luk. V některých případech je ale zalesnění nebo zalučnění někdejší orné půdy způsobeno tím, že lidé oblast opustili. To může způsobit problémy druhům, které byly závislé na činnosti člověka.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down