V ČR probíhá monitoring uhynulých ptáků na ptačí chřipku

V rámci Plánu monitoringu cizorodých látek probíhá i vyšetřování volně žijící lovné zvěře i hospodářských zvířat.

Ke dnešnímu dni bylo vyšetřeno od počátku roku 2 185 volně žijících uhynulých ptáků. S chovanou drůbeží toto množství činí téměř 2 500 ptáků, přesně 2 467 kusů.
Kromě toho probíhá i vyšetřování volně žijící lovné zvěře i hospodářských zvířat v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek. To znamená vyšetřování ulovených zajíců, bažantů, kachen, černé zvěře a samozřejmě porážených kusů skotu, ovcí, koz a prasat, a i chovaného hmyzu – včel. V roce 2005 provedla Státní veterinární správa ČR celkem 75 741 vyšetření, z toho 71 947 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, 3 251 jako cílená vyšetření a 534 vyšetření u vzorků dovážených komodit. Nevyhovujících nálezů bylo 0,17%, což je prakticky stejné, jako tomu bylo v roce 2004 (0,13%). Celkově lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou. Tak lze v podstatě hodnotit i zdravotní stav volně žijící zvěře.
Naše republika je již čtyři roky prostá vztekliny a pokud jde například o klasický mor prasat, který se v řadě evropských zemí stále vyskytuje, naposledy nedávno v Německu, v České republice byl naposledy zjištěn u chovů prasat v červnu roku 1997 a u černé zvěře v listopadu roku 1999.
Normální populace volně žijících zvířat dokážou přežít, jak ptačí chřipku, tak i klasický mor prasat. Nicméně právě díky soustavnému sledování a ozdravným opatřením lze přímo (vakcinací) i nepřímo (monitoringem) a z nich vyplývajícím opatřením udržet dobrý zdravotní stav hospodářských zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *