V EU o superkontrolách zdravotní nezávadnosti

„Kontroly kontrol“ nejsou podle Josefa Holejšovského, šéfa Státní veterinární správu ČR, ničím novým a překvapivým. Podle něj je naše republika proti členským státům EU ve výhodě v tom, že musí harmonizovat všechny „evropské“ kontrolní mechanismy ještě před vstupem, zatímco v EU se o této harmonizaci stále hovoří a uvádí se do praxe někdy dosti obtížně.

Komisař pro Zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise David Byrne se právě tomuto tématu věnoval opět v uplynulých dnech. Hovořil o nutnosti harmonizovat v rámci EU kontroly krmiv a potravin živočišného původu, kontroly welfare, zdraví zvířat a v neposlední řadě i ochrany zákazníků, či jak se dnes říká spotřebitelů. A to včetně možnosti přijímat nutná opatření v případě nebezpečných situací. Evropská komise musí umět kontrolovat sladění národních kontrolních plánů. A Potravinový a veterinární úřad (Food and Veterinary Office) musí umět zajišťovat „kontroly kontrol“.
S těmito kontrolami máme již zkušenosti, neboť neuběhne měsíc, aby u nás připravenost ČR na vstup do EU a úroveň implementace veterinární legislativy Evropské unie nějaká inspekce z Bruselu nekontrolovala.
Podle Josefa Holejšovského je třeba umět těchto inspekcí využít, abychom po vstupu byli z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární a hygienické úrovně chovů a zpracovatelských potravinářských závodů na takové úrovni, které mnohé členské země v současné době ještě zcela nedosahují. Potom budou moci naši producenti na společném evropské trhu směle konkurovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *