V Evropě je pětina ptačích druhů ohrožená

Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v Evropě je ohrožena téměř pětina ptačích druhů, a to i populace dříve velmi rozšířeného skřivana polního.

Při hodnocení vývoje v letech 2007 až 2012 bylo zjištěno, že ohrožených je 17 procent ptačích druhů, dalších 15 procent spadá do kategorie téměř ohrožený, se zmenšující se populací. Ohrožení jsou skřivani a břehouši černoocasí, naopak populace ohrožených orlosupů bradatých nebo kachnic bělohlavých se díky ochranným opatřením zvětšuje.
Podle EEA mnoho ptačích druhů trpí tím, že z přírody mizí místa jejich přirozeného výskytu. Přirozených prostředí pro život zvířat a rostlin ubývá, louky, mokřady a písčiny poškozují nevhodné postupy zemědělců, například nadměrné používání hnojiv a pesticidů nebo změny v systémech pěstování plodin.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *