V horkých dnech hrozí bakterie

Zejména v horkých letních dnech je třeba dbát na to, aby potraviny nebyly nevhodným zacházením druhotně kontaminovány. Nebezpečné mohou být salmonely a koliformní bakterie, které se pomnoží na vlhkém a zejména na bílkovinu bohatém substrátu.

Podobně plísně, které produkují například nebezpečné aflatoxiny. Velkým rizikem pro lidské zdraví může být Listeria monocytogenes, která se při teplotě kolem 35 °C pomnoží za tři čtvrti hodiny, přičemž v lednici to trvá téměř osm dní.
Baktérie Listeria monocytogenes se do potravin dostává sekundýrně, to znamená v nedostatečně hygienickém prostředí. Tedy nikoli při výrobě, kdy se musejí dodržovat přísné veterinární hygienické podmínky ani při přepravě. Již pět let u nás platí ustanovení, že jde-li o přepravu potravin živočišného původu, které lze skladovat jen při stanovené teplotě, musí být přepravní prostor dopravního prostředku vybaven chladicím agregátem a registračním teploměrem. A v průběhu přepravy nesmí dojít ke zvýšení teploty přepravovaných potravin o více než 2 stupně Celsia. Velkým rizikem může být prodej poživatin, transport domů a následné nevhodné skladování a příprava jídla.
Lze říci, že s malým množstvím (asi do 100 buněk) Listeria monocytogenes na gram výrobku, nemá zdravý lidský organismus žádný problém. Aby byla překonána střevní bariéra a listérie pronikly do organismu, je potřebná koncentrace o mnoho řádů vyšší (až v milionech na gram potraviny).
Při špatném skladování kontaminované potraviny, však může dojít k enormnímu pomnožení, a na to pozor, zejména v letních a pozdně letních vedrech!
U nás jsme velké problémy s listeriózou v minulosti nezaznamenali, na rozdíl například od Francie, kde před pěti lety po pozření kontaminovaných uzenářských výrobků zemřeli dva lidé, 75letá osoba a 20denní novorozenec infikovaný od matky.
Projevy onemocnění listeriózy, jelikož jde i o alimentární způsob nakažení, jsou často nevýrazné: horečky, slabost, nevolnost, mohou skončit až po projevy meningitis. Postižení bývají lidé se slabým imunitním systémem, například starší lidé, těhotné ženy, novorozenci a narkomani. Léčí se antibiotiky.
Při špatném skladování a přípravě potraviny může dojít k enormnímu pomnožení bakterií, a na to pozor, zejména při vysokých letních teplotách. Takzvané cestovní průjmy a jiná bakteriální onemocnění z potravin mohou být někdy velmi nepříjemnými zážitky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *