04.03.2010 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V. Ledecký Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat. Prešov; M&M vydavateľstvo, 2007;140. ISBN: 978-80-88950-21-9

Recenze prvního vydání.

Kolektív autorov pod vedením Prof. MVDr. V. Ledeckého, CSc. z Kliniky malých zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach vydal knižnú publikáciu s názvom „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“. Tento typ publikácie je prvý tohto druhu a zamerania v Slovenskej republike a rozširuje písomníctvo v oblasti zobrazovacej diagnostiky používanej u zvierat. Aj keď publikácia má názov „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“, čitateľ v nej nájde aj použitie ďalších zobrazovacích diagnostík a to hlavne USG, MRI a CT. Toto je spracované na úrovni základného princípu použitia z hľadiska technického, ale sú aj postupy a USG vyšetrenia, hlavne brušnej dutiny malých zvierat, echokardiografia, vyšetrenie oka, vyšetrenie šliach flexorov koní. Publikácia je celkovo napísaná na 138 stranách a vytlačená na veľmi kvalitnom kriedovom papieri, čo zvýrazňuje kvalitu veľkého množstva röntgenogramov. Hlavné zameranie autorov je na malé zvieratá, ale je kapitola röntgenologického vyšetrenia na pohybovom aparáte u koní a hovädzieho dobytka ako aj popis diagnostiky sípavky u ošípaných. Pre čitateľa bude asi prekvapujúce, že túto odbornú monografiu spracovalo viacero spolupracovníkov Prof. Ledeckého. Ale po preštudovaní pochopí, že sa jedná o špecialistov z oblasti stomatológie, ortopédie, neurochirurgie, klasického röntgenológa a ortopéda koní. Títo pracovníci pri písaní jednotlivých špeciálnych kapitol využili svoje dlhoročné skúsenosti s týmito diagnostickými metódami pri klinickom vyšetrení zvierat. Monografia je rozdelená do dvoch základných kapitol: I. Všeobecná časť, ktorá podáva informácie o vzniku röntgenového žiarenia, popisuje nové typy röntgenových prístrojov, použitie rôznych druhov kaziet a filmov, ako aj zhotovovaniu röntgenogramov, najčastejšie chyby spojené s týmto druhom diagnostiky. V závere tejto kapitoly, ktorá má celkovo 29 podkapitol sa opisuje klinické využitie kontrastných látok v diagnostike.
II. Špeciálna časť má celkom 11 podkapitol. Táto časť je zameraná na röntgenologickú diagnostiku chorôb kostí a kĺbov. Pomerne detailne sú popísané aj vývojové ochorenia ako sú dysplázia bedrového a lakťového kĺbu. Veľmi detailne je tiež spracovaná problematika röntgenológie hlavy u psov, mačiek a koní. V ďalších subkapitolách sú uvedené metódy vyšetrenia a popis veľkého množstva röntgenogramov s pozitívnymi diagnostickými nálezmi na chrbtici včítane myelografie, hrudnej dutiny, orgánov dutiny brušnej – zažívacieho, močového a reprodukčného aparátu. Subkapitola 2. 9. obsahuje najčastejšie röntgenologické vyšetrenie využívané u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných. Každá kapitola je doplnená röntgenogramami s popisom patologických názvov. Publikácia „Základy röntgenologickej diagnostiky zvierat“ si zaslúži pozornosť nielen študentov veterinárskej medicíny, ale aj praktických veterinárnych lekárov s dennou röntgenologickou praxou, hlavne pre tých, ktorí nedokážu v plnom rozsahu čítať zahraničné knižné publikácie rovnakého zamerania.
Táto publikácia je veľkým prínosom v zobrazovacej diagnostike, hlavne malých zvierat a nemala by chýbať v žiadnej knižnici praktického veterinárneho lekára, pretože je dobrou pomôckou v každodennej činnosti.

MVDr. Norbert Roth
Praktický veterinárny lekár Dunajská Streda

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down