V loňském roce pět, letos šest misí

Každý rok na základě plánu kontrol vysílá Potravinový a veterinární úřad (FVO – Food and Veterinary Office), který spadá pod Evropskou komisi, své inspektory do jednotlivých členských zemí EU.

 Tyto mise se mají přesvědčit, jak funguje veterinární dozor v zemích EU, a mají za úkol navrhnout nápravná opatření v případě zjištění jakýchkoli nedostatků. Náš systém státního veterinárního dozoru byl dosud vždy shledán jako důvěryhodný a bylo tomu tak i v uplynulém roce 2012.

Loňských pět misí bylo zaměřeno na bezpečnost potravin, zejména masa, mléka a jejich produktů, na kontrolu laboratoří (slintavka kulhavka), na Národní program tlumení výskytu salmonely, na identifikaci a řízení rizik v oblasti krmiv a na zabezpečení bezpečnosti potravin (mikrobiologická kritéria). Ve všech případech jsme byli hodnoceni dobře a v žádném případě nebyly zjištěny závady takového charakteru, které by vedly k omezení naší republiky jak v rámci intrakomunitárního trhu, tak ani z hlediska vývozu do třetích zemí.

V letošním roce očekáváme v ČR šest misí, které by se měly věnovat problémům nákaz z hlediska globálního (geografického), systému auditů, kontrolám dovozů, zdraví zvířat, pokud jde o produkty akvakultury, rybím produktům a nebezpečím, která vyplývají z aktuálních výsledků analýzy možných rizik.

Z těchto témat vyplývá, že kontroly z FVO půjdou letos zase o krok dále. Rutinní systém veterinárního dozoru se ukazuje, jako účinný, pokud jde o zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, ale posouvá se dál, a to směrem k prevenci, tj. předcházení problémům. V tomto ohledu je na tom ČR velmi dobře, neboť důraz na prevenci je vůdčí ideou našeho státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *