V Německu je méně skotu a prasat

K poklesům stavů dobytka nedochází pouze u nás, ale lze je zaznamenat i v sousedním Německu.

Podle předběžných výsledků listopadového sčítání byl zaznamenán v porovnání s předcházejícím rokem mírný pokles stavů dobytka. Počty skotu se snížily na 12,6 milionu ks zvířat a poklesly ve srovnání s předcházejícím rokem o 2,5 %. Nadprůměrně silně se s poklesem o 3,2 % snížil počet dojnic, zatímco u samců ve stáří více jak dvanáct měsíců nebylo téměř možné snížení stavů vysledovat. Menší stav skotu by měl v roce 2007 mít za následek nižší produkci hovězího a telecího masa. Poněkud neočekávaně se ve srovnání s listopadem 2005 také snížil počet prasat, celkový stav se snížil o 390 000 kusů zvířat, respektive o 1,4 %. V porovnání s květnovým sčítáním byl zaznamenán mírný nárůst o 0,3 %. Výsledky sčítání jsou z regionálního pohledu velmi rozdílné. Všeobecně platí, že v nových spolkových zemích se stavy prasat zvýšily, ve starých spolkových zemích klesly.
http://www.agranet.de/7654.php

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *