20.09.2005 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Nizozemí a ČR proběhlo hodnocení veterinární kontroly úřadem FVO

V Nizozemí byl zjištěn nedostatek veterinárních lékařů a při hodnocení welfare byly potvrzeny malé nedostatky v obou státech.

Veterinární inspekce v ČR od 10. do 14. 1. 2005 prověřila stav aplikace legislativy EU týkající se welfare zvířat, nápravu nedostatků zjištěných při předcházející kontrole uskutečněné před vstupem do unie. Inspekce zahrnovala kontrolu právních a administrativních opatření týkajících se welfare nosnic, přepravy zvířat a zacházení s nimi na jatkách. Ze zprávy vyplývá, že všechny kompetentní české dozorové orgány disponují uspokojivým systémem kontroly. Relevantní legislativa byla transponována a veterinární inspektoři dostali odpovídající školení. Pokud jde o nosnice, jsou stávající opatření vyhovující, pokud jde o transport zvířat, není ověřována délka trvání tras a plány tras. V této oblasti je třeba přijmout určitá opatření. Podle hodnocení byl dosažen velký pokrok v požadavcích na welfare zvířat. Tok informací mezi různými úrovněmi dozorových orgánů je hodnocen jako vyhovující.
Při kontrole „hraničního systému“ v Nizození, která byla prováděna inspektory Potravinového a veterinárního úřadu Evropské komise byl vyhodnocen systém dovozu jako funkční, ale vyskytla se řada nedostatků. Některá legislativní ustanovení nebyla správná nebo nebyla transponována vůbec. Počet veterinárních lékařů je nedostačující. V některých případech bylo zjištěno neuspokojivé čištění skladišť a nedostatečná opatření, pokud jde o zacházení s kuchyňskými odpady. Zpráva o inspekci welfare nosnic, prasat a telat na farmách prováděné v únoru 2005 v Nizozemí (zpráva 7512/2005) hodnotí systém kontroly jako vyhovující, se splněním opatření stanovených předcházející kontrolou. Nesrovnalosti byly zjištěny v dokumentaci týkající se nosnic.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down