28.04.2003 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Olomouci bilancovali

Při laboratorní kontrole zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin bylo v loňském roce vyšetřeno na SVÚ Olomouc celkem 21 067 vzorků masných, mléčných a drůbežích výrobků, vajec, ryb, lahůdek, medu a potravin rostlinného původu. Z tohoto počtu nevyhovělo hygienickým směrnicím 394 vzorků (1,9 %). Další výsledky laboratorně-diagnostické činnosti SVÚ Olomouc za rok 2002 shrnul jeho ředitel MVDr. Jan Bardoň na každoroční tiskové konferenci.

V porovnání s předchozími lety (při poměrně stabilním počtu vyšetřovaného materiálu) se procento nevyhovujících nálezů pohybuje mírně pod průměrem, přičemž potěšující je i nižší výskyt patogenních bakterií ve vyšetřovaných potravinách. Zatímco v roce 1999 byly například salmonely zjištěny u 63 vzorků, vloni pouze u dvanácti. Po jednom nálezu patří beta-hemolytickým streptokokům a listeriím. Trochu odlišná situace je u monitoringu cizorodých látek. Z počtu 2027 vyšetřených vzorků potravin nevyhovělo 61 (3,0 %), což je o téměř 2 % více než průměr z let 1999 – 2001, avšak zdaleka nedosahuje hodnoty 6,9 % z roku 1998.
Od 1. 10. 2001, kdy byla na SVÚ Olomouc zavedena diagnostika tzv. nemoci šílených krav metodou ELISA, do konce roku 2002 zde vyšetřili 47 802 vzorků nervové tkáně na BSE. Denně zpracovávají zhruba 240 vzorků, přičemž kapacita je více než dvojnásobná (600 vzorků/1 pracovní den). Metoda ELISA úspěšně prošla akreditačním řízením a je ve shodě s ČSN ISO 9002. Vedle BSE je pomocí ELISA metody možné vyšetřovat i klusavku u ovcí. Zatímco z výše uvedeného počtu vzorků vyšetřených na BSE nebyl žádný pozitivní, klusavka byla diagnostikována u 11 z celkového počtu 293 testovaných.
Na SVÚ Olomouc se dále zabývají diagnostikou celé řady nákaz u zvířat, jako jsou např. aviární tuberkulóza, brucelóza (ústav je zároveň národní referenční laboratoří pro toto onemocnění), listerióza, psitakóza, salmonelóza, tularémie, virové hemoragické onemocnění králíků, trichofytóza, leptospiróza a vzteklina, a řeší také intoxikace ryb.. Dr. Bardoň na tiskové konferenci informoval o počtech zjištěných případů.
Jako vysoce účinná se jeví preventivní opatření prováděná v ČR v souvislosti s tlumením vztekliny. V loňském roce na SVÚ Olomouc nezaznamenali výskyt tohoto smrtelného onemocnění u žádného z vyšetřovaných zvířat. Rovněž v rámci celé republiky se počet zvířat nakažených vzteklinou snižuje (v roce 1999 jich bylo 214, o rok později 165, v roce 2001 se diagnostikovalo 35 případů a vloni byly v celé ČR pouze tři).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down