V r. 2005 bylo v ČR diagnostikováno osm případů onemocnění BSE

z vyšetřených 170 857 kusů.

Od počátku roku 2001 bylo vyšetřeno 871 767 krav a na toto množství bylo celkem 23 pozitivních, přičemž jeden případ se vyskytl v kohortě vrstevnic.
V roce 2001 to byly dva případy onemocnění, v roce 2002 opět dva případy, v roce 2003 celkem čtyři případy a v roce 2004 sedm případů.
Nejvíce nemocných bylo zjištěno mezi kravami, které se narodily v polovině devadesátých let, avšak vyskytly se i kusy mladší, narozené kolem roku 2000, což dokazuje, že patrně ještě v té době se bylo možné setkat s kontaminovanými krmnými směsmi, a to i přesto, že se masokostní moučky skotu nezkrmovaly, a od roku 1991 bylo jejich zkrmování skotu výslovně zakázáno, a nakonec bylo zcela zakázáno jimi krmit jakákoli zvířata. Za přelom lze považovat jednak zákaz zkrmování všech masokostních mouček skotu, především ale rok 2002 (duben), kdy bylo zakázáno míchat směsi pro skot v zařízeních, kde se míchaly směsi pro ostatní druhy zvířat. Lze tedy v budoucnu očekávat, že výskyt BSE v našich chovech by měl klesat podobně, jako je tomu v ostatních členských zemích EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *