Vaječníky kráv: luteálna fáza počas gravidity a fázy reprodukčného oddychu

J. HAJURKA Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Slovenská republika Veterinářství 2006;56:692-695

SÚHRN
Hajurka J. Vaječníky kráv: luteálna fáza počas gravidity a fázy reprodukčného oddychu. Veterinářství 2006;56:692-695.
Práca sa zaoberá problematikou fyziológie a patológie luteálnej fázy estrálneho cyklu kráv v období od pôrodu po začiatok pripúšťania. Na základe hodnotenia luteálnej fázy v súčasnosti rozlišujeme pravidelný a štyri typy nepravidelných cyklov. Z nepravidelných cyklov je to: 1) opozdené obnovenie ovariálnej aktivity, ak prvá ovulácia nenastane do 45. dňa po otelení; 2) predĺženie luteálnej fázy, ak prvá ovulácia nastane pred 45. dňom po otelení, ale jeden alebo viac ovariálnych cyklov má luteálnu fázu viac ako 20 dní; 3) krátkotrvajúca luteálna fáza, ak prvá ovulácia nastane do 45. dňa po pôrode, ale jeden alebo viac ovariálnych cyklov má luteálnu aktivitu trvajúcu menej ako 10 dní, s výnimkou prvého estrálneho cyklu a 4) zastavenie cyklicity ovariálneho cyklu, ak k prvej ovulácii došlo pred 45. dňom po pôrode, ale medzi prvou a druhou ovuláciou došlo k zastaveniu produkcie progesterónu najmenej na 14 dní. Z patologických typov luteálnej fázy sa najčastejšie vyskytujú opozdené obnovenia ovariálnej aktivity a predĺžená luteálna fáza. Táto práca sa zaoberá rizikovými faktormi pri vzniku predĺženej luteálnej fázy po prvej ovulácii, jej vplyvom na zdravie a plodnosť kráv, ako aj možnosti jej eliminácie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *