08.03.2010 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vakcinace proti bluetongue

Mimořádná veterinární opatření SVS

Aby bylo možné i letos uskutečnit povinnou vakcinaci proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue (BT), vydává Státní veterinární správa ČR mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě bude zahájena na celém území ČR vakcinace skotu, ovcí a koz dne 13. 3. 2010.
Letos to je třetí rok, kdy se u nás budou vakcinovat ovce, kozy a skot proti této nákaze, nejde tedy o nic pro chovatele nového. Takže do 30. 4. 2010 musejí být naočkována zvířata, která dosud očkovaná nebyla a přeočkována ta, která byla očkována v roce 2009. Očkování nově narozených zvířat, která po 30. 4. 2010 dosáhnou stáří 3 měsíců, bude prováděno průběžně po celý rok v intervalech 3 měsíců. Chovatelům je vakcína poskytována zdarma a na aplikaci poskytuje stát rovněž příspěvek. Vakcinaci budou provádět soukromí veterinární lékaři na základě smlouvy uzavřené s příslušnou krajskou veterinární správou.
Lze říci, že letošní mimořádná veterinární opatření jsou obdobná jako ta v roce 2009, hlavní změnou je vakcinace dvěma vakcínami (Zulvac 8 a BioBos BTV8), kde u BioBosu je přeočkování nutné po 21 dnech jenom u skotu (u ovcí a koz se pro potřeby imunity používá jenom jedna dávka). Druhou změnou je upřesnění v článku V., že mohou místně příslušné krajské veterinární správy povolit výjimku z povinné vakcinace pokud: se jedná o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách. Dále pak platí dle stávajících podmínek, že výjimka se může týkat zvířat, která budou do 3 měsíců od podání žádosti vyvezena do třetí země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a o býčky určené do odchoven, popřípadě v odchovnách plemenných býků.
Plné znění těchto mimořádných veterinárních opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz) , a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.
Cílem vakcinace je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším důvodem je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down