Vakcinace proti BT od 28. 4. již jen dobrovolná

Ano, je tomu tak doopravdy, již více než 3 roky se u nás díky pochopení Ministerstva zemědělství ČR povinně vakcinovalo proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue. Podle odborného stanoviska veterinárních orgánů EU má vakcinace smysl, probíhá-li aspoň 3 roky a díky prostředkům, které zajistilo MZe ČR, u nás proběhla i jarní vakcinace na počátku čtvrtého roku. Avšak jsou již některé členské země, které jsou tohoto onemocnění prosté, a ty mohou při obchodování z území, kde byly problémy (nejsou dosud uznány za prosté této nákazy) požadovat potvrzení o provedené vakcinaci. Naše republika bude moci o tento status požádat na počátku října, proto nyní formou MVO – mimořádného veterinárního opatření - Státní veterinární správa ČR povoluje dobrovolnou vakcinaci skotu, ovcí a koz, přežvýkavců chovaných v ZOO a farmově chované zvěře proti viru katarální horečky ovcí. Smyslem povolení dobrovolné vakcinace je tedy vyjít vstříc těm chovatelům, kteří obchodují s plemennými a jinými zvířaty v rámci intrakomunitárního trhu, aby nebyli omezeni a byli konkurenceschopní. Toto MVO má č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011 a ruší se jím MVO č. j. 2010/544/SVS ze dne 27. 12. 2010 a MVO č. j. SVS/981/2011 ze dne 16. 2. 2011. Dnešní MVO, mimořádné veterinární opatření, které povoluje dobrovolnou vakcinaci, je zveřejněno na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR, zveřejnil je Český rozhlas a je samozřejmě i na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *