01.12.2011 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vakcinovat proti bluetongue je možné již jen do 31. 1. 2012

Státní veterinární správa ruší mimořádná veterinární opatření označená jako nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011 z toho důvodu, že byla ČR ozdravena od katarální horečky ovcí a na celém území republiky se ruší uzavřené pásmo.
To znamená, že nařízení o Mimořádných veterinárních opatřeních, vydané SVS dne 28. 11. 2011 nabývá platnosti a účinnosti dne 29. 11. vyvěšením na úřední desce Ministerstva zemědělství. Nařízení bylo též zveřejněno v Českém rozhlase a na jeho webových stránkách, samozřejmě taktéž na webových stránkách Státní veterinární správy, www.svscr.cz.
V podstatě je smyslem zmíněných Mimořádných veterinárních opatření uvést podmínky, za jakých je možné vakcinovat proti katarální horečce ovcí neboli bluetongue, a to pouze do konce měsíce ledna 2012, poté se již vakcinace nebude provádět. Důvod je ten, že v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů splnila ČR podmínky pro ukončení povinné vakcinace. Za prvé vakcinace probíhala čtyři roky a již od září 2009 nebyl u nás zaznamenán případ tohoto onemocnění. To potvrdilo účinnost prováděné vakcinace. Díky pochopení Ministerstva zemědělství a přiděleným prostředkům se tuto akci podařilo dotáhnout do zdárného konce.
V šesti článcích nařízení jsou zopakovány podmínky, za jakých se vakcinace smí provádět: jde o přeočkování skotu, ovcí a koz chovatelů i přežvýkavců v zoo, to znamená, že se týká pouze zvířat, která mají v sobě první dávku vakcíny, ale ještě je nutné následné přeočkování, aby byla dosažena plná imunizace v souladu s pokyny výrobce vakcíny. Pro přeočkování lze použít pouze registrovanou inaktivovanou vakcínu, je třeba vést příslušnou evidenci a při přesunech informovat o vakcinaci příjemce vakcinovaných zvířat.
Na závěr nařízení SVS o Mimořádných veterinárních opatřeních se konstatuje to nejdůležitější, že všechna tato ustanovení umožňující a podmiňující vakcinaci proti katarální horečce ovcí pozbývají platnosti 31. 1. 2012. To znamená, že tímto dnem vakcinovat vnímavá zvířata (skot, ovce, kozy) v ČR již bude zakázáno v souladu s legislativou.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down