10.06.2002 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Valnemulín - nová generácia pleuromotilínového antibiotika

Valnemulín - nová generácia pleuromutilínového antibiotika

Prípravky Econor 1% premix, Econor 10% premix, Econor 50% mikrogranulát sú systémové veterinárne antibiotiká určené na perorálne použitie formou medikovaného krmiva. Ich účinnou látkou je Valnemulín patriaci do skupiny pleuromutilínových antibiotík
Prvým pleuromutilínovým antibiotikom je Tiamulín, ktorý bol predstavený svetu v roku 1978 ako liek na dyzentériu ošípaných. Od tej doby je celých 24 rokov celosvetovo uznávaným liekom voľby pri riešení tohto ochorenia v chovoch ošípaných, k čomu prispieva aj jeho vhodnosť použitia v ktorejkoľvek produkčnej fáze, široké možnosti aplikácie, krátka ochranná doba a zriedkavý vývin rezistencie. Od roku 1999 je Tiamulín posilnený novým ešte účinnejším pleuromutilínom, molekulou Valnemulín v prípravku Econor. Tieto dve antibiotiká vstupujú do 21.storočia so zatiaľ neprekonanou účinnosťou voči pôvodcom kľúčových spirochetálnych/bakteriálnych/mykoplazmových ochorení ošípaných.
Názov skupiny je odvodený od basidiomycéty Pleurotus mutilus, ktorej fermentačná činnosť dáva základ pre tieto antibiotiká. Skupina antibiotík je svojou chemickou štruktúrou výrazne odlišná od ostatných antibiotík používaných vo veterinárnej aj humánnej medicíne a nevytvára skríženú rezistenciu s ostatnými skupinami ako sú linkosamidy, makrolidy, flourochinolóny. Používajú sa výhradne u zvierat.
Vynikajúca in vitro aj in vivo aktivita voči patogénom
Mechanizmus pôsobenia Valnemulínu je v jeho bakteriostatickom pôsobení na citlivé mikroorganizmy. Pôsobí na úrovni bakteriálneho ribozómu, kde zábranou proteosyntézy, znemožňuje množeniu sa citlivých mikroorganizmov.
Pre svoje špecifické pôsobenie na spirochéty a mykoplazmy je považovaný za liek voľby pri riešení zdravotných problémov v chovoch ošípaných spôsobených pôvodcomi dyzentérie, Serpulína hyodysenteriae a enzootickej pneumónie, Mycoplasma hyopneumoniae. Zároveň je účinný aj proti celej škále mikroorganiznov spôsobujúcich závažné poodstavovové enterálne aj respiratórne ochorenia vo výkrme ošípaných, ako sú Brachyspira pilosicoli (spirochetálna kolitída), Lawsonia intracellularis (ileitída), Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), Mycolasma hyosynoviae (artritída v odchove a reprodukcii), Mycoplasma hyorhinis (artritída a polyserozitída u mladých jedincov). Dôležité je aj čiastočné pôsobenie voči Gram pozitívnym baktériám , ako sú Streptokoky a anaeróbom , ako Fusobaktérie a Bakteroides.
Pomalý vývin rezistencie
Jedným z kľúčových znakov pleuromutilínov je pomalý nárast rezistencie pri citlivých mikroorganizmoch. Z výsledkov laboratórnych testov, ktoré sledujú vývin rezistencie, je zrejmé, že citlivé mikroorganizmy získavajú rezistenciu voči pleuromutilínom oveľa pomalšie, než voči ostatným skupinám antibiotík. Skúsenosti z terénu pri 24 ročnom používaní Tiamutínu potvrdzujú, že pri dodržaní správnej praxe, dostatočnej koncentrácii a dostatočnej expozičnej dobe je vytvorenie rezistencie skôr výnimkou a spravidla sa vyskytne ako slabej technologickej disciplíny.
Rýchla absorpcia a dobrá distribúcia
Valnemulín je po perorálnom podaní distribuovaný do cieľových orgánov – čreva, pľúc a kĺbov. Najvyššie hladiny antibiotika sú dosahované 2-3 hodiny po príjme medikovaného krmiva a udržujú sa po dobu najmenej 12 hodín. Vďaka polčasu rozpadu Valnemulínu v krvnom sére 1,2-3,7 hodín je ochranná doba pre mäso minimálna. Pri terapeutickej dávke 3,75 mg/ kg ž. hm.je 0 hodín, pri dávke 10 mg/kg ž.hm. je 24 hodín.
Dobrá penetrácia do vnútra buniek črevnej mukózy, má význam z hladiska riešenia Ileitídy vyvolanej intracelulárnym pôvodcom Lawsonia intracellularis.
Synergické pôsobenie s tetracyklínmi
Vysokoefektívne synergické pôsobenie s tetracyklínmi (chlórtetracyklín, doxycyklín) umocňuje bakteriostatické pôsobenie oboch antibiotík voči citlivým pôvodcom, čím významne prispieva k prevencii vzniku rezistencie.
Okrem nežiadúcich interakcií s ionofórmi, Salinomycín, Narazín a Monenzín, ktoré sú známe pre pleuromutilíny, Valnemulín je kombinovateľný so všetkými dostupnými antibiotikami pre perorálnu aj parenterálnu aplikáciu. Je nepostrádatelným prvkom preventívnych aj liečebných medikačných programov zostavených na riešenie takých ekonomicky závažných príčin ,ako sú respiratórne a enterálne infekcie v chovoch ošípaných v poodstavovom období.

Ing. Pavel Hasman
MVDr. Renáta Mudríková
Novartis Animal Health V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, tel: +420 602 433 824
+421 903 725 618

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down