14.09.2018 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Varroóza včel

Varroóza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Letní preventivní ošetření se provádí povinně u všech kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

Varroóza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu či kolapsu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroózy. Pro plošné sledování výskytu varroózy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroózy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné a preventivní ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018 provedou chovatelé včel předjarní preventivní ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. K léčbě varroózy se použijí registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2018.
Letní preventivní ošetření se provádí povinně u všech kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

Vyhodnocení intenzity varroózy
Z výsledků vyšetření v roce 2018 je zřejmý mírný pokles podílu vzorků, které byly zcela bez roztočů. Naopak zastoupení obou dalších sledovaných skupin vzorků, tj. vzorky s 0 – 3 roztoči a s více než 3 roztoči, se v roce 2018 mírně zvýšilo.*

Počet odebraných vzorků a intenzita varroózy v období 2014–2018

Průměrný počet roztočů na včelstvo 2016 % 2017 % 2018 %
0 28 539 50,4% 21 772 36,6% 16 611 26,9%
0 – 3 24 307 43,0% 31 839 53,5% 34 708 56,1%
více než 3 3 747 6,6% 5 876 9,9% 10 517 17,0%
celkem 56 593 100,0% 59 487 100,0% 61 836 100,0%

Podrobnější informace viz. www.svscr.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down