02.01.2012 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první číslo roku 2013, které je jiné, inovované, nově koncipované. Nyní mi dovolte pár slov o tom, proč a v čem jsme časopis Veterinářství změnili.
Nejdříve odpověď na otázku proč. Časopis je ve své podstatě zbožím na trhu a jako takový se musí vyvíjet a držet krok s dobou, reflektovat požadavky čtenářů a inzerentů, s vývojem v oboru. Změně koncepce předcházel rozsáhlý čtenářský průzkum, na základě kterého jsme inovovali obsahovou náplň a grafickou tvář časopisu. Poslední odpověď na otázku proč je zásadní... Protože vydavatelství Profi Press s.r.o. chce být pro veterinární medicínu v naší zemi dobrým, odpovědným a partnerským vydavatelem odborného a stavovského časopisu Veterinářství, nejčtenějšího odborného periodika v naší zemi, chce být důstojným pokračovatelem jeho více než šedesátileté tradice.
Časopis Veterinářství si klade za cíl ve spolupráci s autory odborných textů přinášet svým čtenářům to odborně nejhodnotnější, co česká veterinární medicína umí a dokáže. Někdy jsme jako redakce ze strany čtenářů nebo inzerentů pejorativně konfrontováni s úrovní zahraničních, nejčastěji amerických nebo německých časopisů. Na to ale mohu odpovědět jedno. Časopis vydávaný v českém jazyce je omezen na maximální počet zhruba 3000 aktivních veterinárních lékařů v naší zemi. Má-li možnost americký nebo německý vydavatel prodat časopis desetitisícům čtenářů, takový časopis má prostě jiné možnosti. Naším cílem je, abychom společně se členy redakční rady, s autory a recenzenty odborných článků a s firmami působícími v oboru, dokázali vydávat časopis, který monitoruje a svým čtenářům přináší to nejhodnotnější, co česká veterinární medicína dokáže.
Po obsahové stránce zůstanou samozřejmě hlavní obsahovou náplní odborné recenzované články a budou tvořit většinu z rozsahu časopisu. Větší důraz v nové koncepci klademe na fotodokumentaci a ilustrace a dáváme jim větší prostor. Téma měsíce nově uvede slovo odborníka, téma bude zahrnovat anotace ze zahraničních zdrojů a články ze zahraničí. Téměř polovina každého čísla je věnovaná malým zvířatům zcela v kontextu s požadavky respondentů čtenářské ankety. Veterinární medicína hospodářských zvířat zůstává rovněž v každém čísle a další, méně významné druhy zvířat, budeme zařazovat průběžně. Chceme se více věnovat veterinární praxi a lidem v ní, chceme být s našimi čtenáři v pravidelném kontaktu, chceme jim dávat slovo. Nová grafika zachovává medicínský charakter časopisu a věříme, že se vám bude líbit. Pokud budete mít k nové koncepci a k obsahu časopisu cokoliv na srdci nyní nebo v průběhu roku, kontaktujte nás. Časopis Veterinářství vydáváme pro vás, proto je pro nás zpětná vazby, vaše náměty a připomínky, přínosné.
Za redakci časopisu Vám přeji zdraví, štěstí a co nejvíce fajn dnů v roce 2013.

Martin Sedláček
ředitel Profi Press s.r.o.
martin.sedlacek@profipress.cz

 
 
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down