29.09.2009 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ve čtvrtek začne platit novela zákona o zemědělství

Součástí novely je zakotvení systému kontrol

Ve čtvrtek nabývá účinnosti novela zákona o zemědělství, která má farmáře motivovat k šetrnějšímu zacházení s krajinou. Nový zákon je má přimět k tomu, aby udržovali či znovu zaváděli krajinotvorné prvky, mezi než patří například meze či remízky, a obnovovali travní porosty. Zákon zavádí také novou evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat podle evropských požadavků a předpisů.
Krajinné prvky, mezi něž patří také aleje, vodní a lesní plochy, budou zaneseny do evidence zemědělské půdy a jejich existence dále sledována. Zemědělci budou mít možnost čerpat peníze na údržbu těchto biotopů, které mají blahodárný vliv na životní prostředí a tvoří krajinný ráz. Při intenzifikaci zemědělství v minulosti byly krajinné prvky často odstraňovány. Zeleň přitom zadržuje v krajině vodu a tím zabraňuje erozi půdy. Podle Zprávy o stavu zemědělství v ČR za loňský rok jsou vodní erozí různou měrou ohroženy tři čtvrtiny zemědělské a lesnické půdy v zemi.
Významnou součástí novely je zakotvení systému kontrol podmíněnosti, nazývaného také cross-compliance, v českém zákonodárství. To je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné. V opačném případě by ČR nemohlo nadále využívat dotační prostředky EU. Na základě kontrol, které ČR zavedlo letos, mohou být farmářům neplnícím určené ekologické či etické zásady, kráceny, či úplně odebrány některé dotace.
Další ustavení zákona určují například pravidla pro chov kuřat pro maso. Hustota chovaných kuřat nesmí podle zákona překročit 33 kilogramů na čtvereční metr. Chovatelům novela ukládá povinnost, aby na chov kuřat dohlížely odborně způsobilé osoby. Příslušné osvědčení o odborné způsobilosti takovéhoto zaměstnance bude vydávat ministerstvo zemědělství.
Nový zákon o polovinu snižuje výši pokut za správní delikty podnikatelů v zemědělství nebo částku za změnu zápisu osobních údajů v evidenci zemědělského podnikatele z původních 500 korun na 100 korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down