Ve Francii byla začátkem letošního roku přijata opatření

k zastavení poklesu spotřeby drůbežího masa.

Spotřebitelé se obávají ptačí chřipky. Na veřejnou propagační kampaň a podporu odvětví drůbeže bylo uvolněno šest milionů EUR. Zákaz venkovního chovu drůbeže byl rozšířen na 56 departmentů. Spotřeba drůbežího masa ve Francii značně klesla. Z vládní finanční podpory se má využít jeden milion EUR na veřejnou kampaň podporující spotřebu drůbežích produktů, zbývajících pět milionů EUR se má věnovat na přímou podporu odvětví. Opatření ministerstva přivítala Francouzská drůbežářská federace (CFA), která uvedla, že výrobci naléhali na přijetí podobných vládních opatření už dva měsíce. Avšak společně se stanoviskem Národní federace zemědělců (FNSEA) je CFA přesvědčena, že v budoucnu je nutné poskytnout odvětví drůbeže ještě vydatnější podporu. Federace zpracovatelů drůbeže (FIA) však prohlásila, že současná vládní opatření považuje za zcela nedostatečné. Organizace CFA a FNSEA zdůraznily, že výrobci drůbeže ztratili kvůli obavám veřejnosti z ptačí chřipky velkou část příjmů. Výrobci, kteří chovají drůbež na volném prostranství, byli navíc postiženi zákazem venkovního chovu v některých regionech. Zákaz venkovního chovu drůbeže může být rozšířen na celou Francii v období, kdy začíná jarní migrace divokých ptáků, nebo v případě rozhodnutí o všeobecném zákazu na úrovni EU. Ve Francii je nyní 30 600 komerčních drůbežářských farem, z nichž 12 936 umožňuje drůbeži výběh na otevřené prostranství. V roce 2005 bylo odchováno asi 160 mil. drůbeže ve venkovních chovech, což je 17 % z celkového počtu 916 mil. kusů a asi 1,95 miliard tun drůbežího masa vyrobeného každým rokem ve Francii. Proti zákazu venkovního chovu drůbeže vystupuje asociace výrobců volně chované drůbeže Synalaf, která ve svém lednovém prohlášení tvrdí, že pro uvedené vládní opatření neexistuje žádná vědecká základna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *