30.09.2011 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vědecká zasedání o chování zvířat

Léto 2011 přineslo nebývale bohatou úrodu vědeckých akcí, zabývajících se chováním zvířat. Ve dnech 25. – 30.7. se konala konference Behavior 2011, Joint Meeting of the Animal Behaviour Society (48. konference) and the International Ethological Conference (32. konference), pořádaná na Indiana University, Bloomington, IN, USA.
Konference se zúčastnilo více než 1100 pracovníků z 38 zemí. Odeznělo více než 60 pozvaných sdělení významných osobností v oboru včetně 8 plenárních přednášek, a dále 327 přednášek (krátkých sdělení) a vystaveno bylo 460 posterů. Mimo to se konalo 9 specializovaných sympozií, workshopy, a každoroční festival filmů společnosti.
Témata konference byla: komunikace mezi zvířaty, sensorické znečištění (šum), sexuální výběr, sociální chování, učení, signály zvířat, aplikované chování zvířat, osobnosti zvířat, vývoj, poznávání a učení, soutěž, perinatální vlivy, systémy páření, evoluce chování, geografické variace, predace a jiné získávání potravy, neuroekologie, soutěž mezi samicemi, ekologické vlivy, sexuální selekce, rodičovská péče, mechanismy chování, genetika a evoluce.
Pozvané plenární přednášky se zabývaly sociálními interakcemi a pářením tropických ptáků, geny, které přispívají k rozdílům v chování zvířat, epigenetikou a děděním variace v chování, adaptacemi chování u kukaček, imunologií a chováním, evolucí rozmnožování u pavouků, poznáváním u kaledonských havranů, kteří si vyrábějí nástroje k vybírání larev brouků, o psech, robotech a údajích o chování v 21. století.
Konference přinesla řadu detailních poznatků v oblasti poznávání zvířat, další metodické průniky do jejich smyslového vnímání i individuálního vývoje kognitivních funkcí. Sdělení se týkala mnoha druhů, od hmyzu až po velké savce a člověka.
Místem konání navazující akce byl Indianapolis (31.7.- 4.8.), vzdálený jen 85 km, kde se konal 45. kongres International Society of Applied Ethology. Tento kongres probíhal, jako vždy, ve dvou paralelních sekcích, zúčastnilo se jej přes 200 delegátů. Odeznělo 6 plenárních přednášek, 88 referátů a představeno bylo 59 posterů. Tématické okruhy přednášek zahrnovaly témata bolest, stress a humánní zacházení se zvířaty, reprodukce a mateřské chování, společníci člověka a jejich chování, komunikace a kognitivní chování, kvalitativní hodnocení chování, prostředí pro zvířata a technologie měření pro welfare, chování a welfare drůbeže, chování, welfare a obohacení prostředí pro laboratorní zvířata, nutriční chování a welfare, ustájení prasnic, chování, welfare a obohacení pro zoo zvířata, chování a welfare dojnic, interakce lidí a zvířat.

Dne 2.8. pak odezněla Wood-Gush Memorial Lecture, jejímž pozvaným hostem byl profesor S.W. Porges, neurobiolog z University of Illinois, Chicago, který promluvil o sociálním chování jako adaptační vlastnosti autonomního nervového systému. Jeho polyvagová teorie z roku 1994 spojuje zajímavým způsobem vývoj periferního nervového systému a nástup sociálního chování živočichů.
V USA byl kongres ISAE pořádán již potřetí; letošní byl především významný v kontextu rostoucího zájmu veřejnosti o otázky pohody zvířat, a sílícího tlaku na postupné zavádění legislativy v jednotlivých státech unie, která by zásady welfare v chovech hospodářských důsledně uplatňovala. Dalším akcentem letošního kongresu byla pohoda zvířat-chovanců zoologických zahrad a laboratorních zvířat.
Společným zajímavým znakem obou vědeckých akcí byla výrazná feminizace, a to jak u velkých plenárních přednášek, tak i krátkých sdělení či posterů zároveň s nástupem mladé vědecké generace, slibující nový příliv pohledů a energie.

MVDr. E. Baranyiová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down