Vepřové z dovozu pod větší kontrolou

Upozornění Státní veterinární zprávy ČR je směrované na okresní a městské veterinární správy, které v místech určení odběr vzorků k vyšetření organizují a třem státním veterinárním ústavům, které je uskutečňují.

Jde o ochranu spotřebitele, zejména s ohledem na v ostatních zemích občas zjišťované cizorodé látky v potravinách živočišného původu, a to zejména nyní v předvánočním období, kdy se zvyšují dovozy a nákupy potravin, v tomto případě vepřového masa. Co se týká dovozů, připomíná Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR, povinnost důsledně se věnovat kontrole dovozového vepřového v místech určení, a to z hlediska povolených limitů všech cizorodých látek, jak stanoví platné zákonné normy.
Samozřejmé je, že tyto zákonem stanovené limity platí i pro domácí produkci, a i ta je pečlivě sledována v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek, který Státní veterinární správa koná, jak vyplývá i z kladných posudků z Bruselu.
Potřebná laboratorní vyšetření se konají ve Státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci a náklady spojené s ním budou hrazeny z prostředků ministerstva zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *