22.01.2003 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veterinární dozor je třeba zpřísnit

Při ohlédnutí na finanční hodnocení uplynulého roku lze na první pohled poznat, že je třeba zpřísnit státní veterinární dozor uplatňovaný v chovech hospodářských zvířat i ve zpracovatelských závodech.

Nejčastější problémy u chovatelů jsou v nedostatečně vedené dokumentaci všech veterinárních úkonů a vyšetření a v evidenci a registraci zvířat. Všimla si toho i inspekce z EU, která monitorovala úroveň dozorovaných chovatelů a zpracovatelů, stalo se totiž, že přes jasnou povinnost hlásit přesuny zvířat do 7 dnů sdělil jeden chovatel inspektorům, že tak činí jednou za čtvrt roku. To svědčí buď o neznalosti, nebo ignorování předpisů. Bohužel takovéto zjištění vrhá v očích inspekce nedobré světlo i na ostatní chovatele. Nicméně inspekce konstatovala, že námi deklarovaný dobrý zdravotní stav chovaných zvířat se zakládá na pravdě.
Další závažný problém, na který státní veterinární správa upozorňuje již od roku 1999, je to, že zpracovatelské potravinářské provozy, pokud chtějí existovat i nadále po vstupu ČR do EU, musejí splnit standardy Evropské unie. Týká se to závodů s velkou kapacitou i závodů s malou kapacitou, se kterými se počítá pro lokální trh. I těchto problémů si inspektoři z Bruselu všimli.
Ale k finančnímu hodnocení. Za rok 2002 orgány státního veterinárního dozoru vybrali na správních poplatcích 118 milionů korun a na pokutách celkem 3 miliony 981 tisíc korun. Dozorové orgány celou řadu přestupků řeší většinou ve správním řízení a pokuty ukládají až v krajních případech s odůvodněním, že je vhodnější, aby provozy částky, které by utratily za pokuty, raději daly do technických úprav a zlepšení. Je to úvaha ohleduplná, byla by obhajitelná ale jedině tehdy, kdyby docházelo k markantním zlepšením, a tomu tak zatím opravdu není. To neznamená, že neexistují provozy ukázkové. Je však třeba si uvědomit, že přestože v členských státech EU celá řada provozů ukázkových není, po nás se bude chtít, abychom v okamžiku vstupu takové provozy měli všechny. Ty, které takové nebudou, prostě nebudou.
Proto Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, apeluje na majitele potravinářských provozů, aby brali opatření příslušných veterinárních správ vážně. Okresní veterinární správy se k projektům vyjadřují a jejich naplňování kontrolují. Projekt nemusí pochopitelně obsahovat stavební plán, nejde-li o stavební úpravy, ale vždy musí mít kontrolovatelné etapy!
Právě schopnost a možnost kontrolovat povinnou dokumentaci a úroveň kontroly posuzovali „evropští“ inspektoři. Zde stále máme rezervy. Proto se podle Josefa Holejšovského v předvstupním období ještě zpřísní kontroly na všech úrovních. Jisté zlepšení lze očekávat též po konstituování krajských veterinárních správ, ke kterému zřejmě dojde ve druhé polovině letošního roku s nabytím účinnosti novely veterinárního zákona. Od krajského uspořádání a pozměnění organizace státního veterinárního dozoru lze podle Josefa Holejšovského očekávat zefektivnění veterinárního dozoru.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down