Veterinární dozor konstatoval nehygienické balení

Dne 18. 1. 2011 byla pozastavena zásilka 651 kg chlazeného vepřového boku od dodavatele Tonnies Fleisch – Waissenfels, Německo, kvůli závažným nedostatkům ve značení. Identifikační značka neodpovídala požadavkům nařízení (ES) 853/2004, chybělo datum použitelnosti, veterinární dozor konstatoval nehygienické balení – bez použití primárního obalu a chaotické staré etikety na přepravkách. Případ řešila Městská veterinární správa v Praze s tím, že již zmíněná obchodní společnost (Tonnies Fleisch) požádala vzápětí o souhlas s vrácením zásilky dne 19. 1. t. r. Takže, opravdu není obal jako obal, a týká se to nejen spotřebitelských balení, ale i balení surovin určených pro další zpracování. Právě proto, aby nemohlo dojít k druhotnému narušení suroviny, či potraviny, musí obal, ale i značení odpovídat zásadám hygieny a samozřejmě předpisům, které tyto podmínky upravují. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *