Veterinární dozor

a zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu.

Systém státního veterinárního dozoru kontroluje výrobu potravin živočišného původu v průběhu celého procesu až po uvedení do oběhu, a to včetně dozoru na správné označování výrobků. V průběhu roku 2005 provedli inspektoři krajských veterinárních správ kromě rutinních kontrol řadu mimořádných cílených akcí:
– kontrolu vajec a vaječných výrobků: únor – březen = 153 kontrol, 16 pochybení, 2 závazné pokyny, 2 pokuty, 9 jiných opatření; červen = 19 kontrol, 6 pochybení, 3 mimořádné opatření s termínem k odstranění.

– kontrolní akce v tržní síti (akce gril): v průběhu října a listopadu byla sledována kvalita prodávaného marinovaného nebo jinak upraveného masa k další kuchyňské úpravě. Cílem této kontroly bylo potvrzení nebo vyloučení některých nevhodných praktik dalšího opracování syrového masa po stanoveném termínu spotřeby. Vedle mikrobiologických a chemických parametrů byly sledovány také deklarované údaje o používaných kořenících a konzervačních přísadách, další nakládání s neprodanými nebo vracenými potravinami a systém manipulace s odpady živočišného původu.

– kontrolu obchodování v rámci EU: podezřelé zásilky masa z Německa. V rámci šetření podezřelých zásilek masa dodaných obchodní firmou v Dánsku byly dohledávány zásilky masa původem z mrazírny firmy Domenz v SRN. V prosinci minulého roku bylo zkonfiskováno 3 110 kg vepřového ořezu v mrazírenském skladu KAVER SERVIS v Praze – Holešovicích. Uvedené zboží bylo dodáno bez odpovídajícího označení zdravotní nezávadnosti.

– kontrolu zásilek živých jatečných prasat z Polska: v průběhu posledního čtvrtletí roku 2005 bylo při kontrolách veterinární dokumentace doprovázející zásilky živých jatečných prasat zjištěno, že nejsou uváděny požadované zdravotní záruky z hlediska ochrany státního území vůči zavlečení Aujeszkyho choroby. O situaci byly informovány příslušné polské orgány a až do vyřešení případu byly dodávky pozastaveny. V rámci kontroly prověření zdravotní nezávadnosti vepřového masa pocházejícího z prasat původem z Polska byla provedena v průběhu prosince kontrola přítomnosti reziduí antimikrobiálních látek včetně jejich specifikace a kvantifikace. Všechny odebrané vzorky vyhověly sledovaným parametrům.

– kontrolu zásilek živých jatečných prasat z Nizozemska: v průběhu posledního čtvrtletí roku 2005 bylo při kontrolách veterinární dokumentace doprovázející zásilky živých prasat zjištěno, že nejsou uváděny požadované zdravotní záruky z hlediska ochrany státního území vůči zavlečení Aujeszkyho choroby. O situaci byly již vícekrát informovány příslušné nizozemské orgány. Vzhledem k tomu že Nizozemsko má statut země prosté Aujeszkyho choroby nebyly dodávky pozastaveny. V případě, že Nizozemsko nebude reagovat na naše upozornění a certifikáty nebudou správně vyplňovány, budou zásilky živých prasat z Nizozemska pozastaveny.

– kontrolu mrazíren : na základě informací a některých zjištění při kontrole mrazírenských provozů byla na konci měsíce listopadu vyhlášena kontrolní akce SVS ČR za účelem prověření aktuálního stavu mrazírenských provozů a potravin živočišného původu v nich ukládaných. Kontroly jsou zaměřovány především na ověření hygienického stavu provozů, dodržování skladovacích teplot, označování potravin a způsoby likvidace zboží s prošlou lhůtou spotřeby. Akce probíhá dosud a na konci měsíce ledna bude připravena závěrečná zpráva.

– kontroly v tržní síti: v minulém roce probíhala kontrolní akce v tržní síti maloobchodů v ČR. Kontroly byly prováděny v úzké spolupráci s dozorovými orgány SZPI. Na konci měsíce listopadu byla provedena koordinovaná kontrolní akce se SZPI, při které bylo společně kontrolováno v průměru 5 provozoven v každém kraji. S obdobnými akcemi se počítá i v tomto roce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *