Veterinární kongres pro praxi – setkání praktiků s autoritami

Veterinární kongres se konal dne 25. dubna na Mezinárodním veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, který proběhl ve dnech 22.–26. 4. Jednodenní kongres byl zaměřený na výměnu informací o aktuální legislativě a dalších aspektech týkajících se praktických veterinárních lékařů a chovatelů.

 

Odborný program kongresu uvedla MVDr. E. Kaděrková, odbornými přednáškami provázel přítomné posluchače MVDr. Jan Bernardy. Dopolední program byl věnován veterinární legislativě v chovech zvířat. Aktuality ze slovenské veterinární legislativy přednesl MVDr. Ľubomír Král (KVL SR) a české veterinární správy MVDr. T. Jarosil, SVS. Praktické aspekty používání léčiv ve veterinární medicíně přednesl MVDr. J. Bureš, ÚSKVBL. Uvedl dopady Green Deal, upozornil na zhoršení čisté produkce EU. Podle zprávy USDA došlo k poklesu zemědělské výroby v EU o 12%. Antibiotika u zvířat, co jsme dokázali a kam směřujeme, zmínila dr. L. Pokludová, ÚSKVBL. Deníky léčení skotu a prasat, internetové aplikace pro chovatele a veterináře pro evidenci zdravotních událostí a spotřebě antibiotik, uvedla doc. S. Šlosárková, VÚVeL. Závěrem proběhla panelová diskuse. S aktuální nákazovou situací a opatřením proti nákazám (tuberkulóza, leukóza, neštovice ovcí a koz, SLAK, klasický mor prasat, Aujeszkiho choroba, hniloba a mor včelího plodu aj.) seznámil přítomné posluchače dr. T. Jarosil, SVS. Chystané předpisy welfare na poli EU si připravila dr. E. Kaděrková, MZe (farm to fork, ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely, Fitness Check – hodnocení animal welfare legislativy, animal welfare today and tomorrow). Veterinární zprávu o českém předsednictví v Radě EU podal doc. R. Rajmon, SVS (nařízení ES o hygiene potravin živočišného původu, aktivity CZ Press, nařízení EU č.2019/6 shromažďování údajů o používání antimikrobik (Trio Pres).

Odpolední program byl zaměřen na welfare a biobezpečnost v chovech zvířat. Biologickou bezpečnost na téma prevence zavlečení infekce do chovu přednesl doc. P. Novák, VÚŽV. Emise v zemědělství prezentoval dr. M. Dědina, VÚZT. Kam se ubírá welfare telat, uvedla Ing. G. Malá, VÚŽV. Zajímavý odborný program byl ukončen panelovou diskusí.

Podrobnější informace najdete v květnovém čísle časopisu Veterinářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down