27.05.2010 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veterinární medicína a rozvojová pomoc zemím třetího světa

workshop společnosti Veterináři bez hranic ČR

Pod tímto názvem proběhl 1. května v polsuchárně Pavilonu klinik malých zvířat workshop pořádaný obecně prospěšnou společností Veterináři bez hranic ČR, s podporou VFU Brno. Tuto neziskovou organizaci založili loni MVDr. D. Modrý (Ústav parazitologie, FVL VFU, realizátor terénních a vědeckých projektů v Keni) a MVDr. D. Nejedlo, ředitel Zoo Liberec a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Workshop zahájil Dr. D. Modrý a představil projekty a příležitostí pro práci se zvířaty v Africe, zejména při řešení zoonóz a dalších ožehavých témat tohoto kontinentu. Doc. MVDr. L. Steinhauser (děkan FVHE, VFU Brno) zmínil problematiku produkce potravin a jejich dostupnosti v zemích třetího světa, nutnost internacionalizace a pomoc rozvojovým zemím našimi veterinárními lékaři a studenty a zdůraznil potřebu opětovného zařazení výuky tropické veterinární medicíny do curricula veterinárních fakult VFU.

M. Fuchsová, velvyslankyně ČR v Keni, zdůraznila potřebu rozvojové spolupráce ze strany ČR v Africe a možnosti čerpání prostředků z fondů EU. Jako hlavní problémy kontinentu paní velvyslankyně uvedla nedostatek vody, chybějící infrastrukturu, problémy s výživou a nemocemi. V závěru svého vystoupení ocenila práci českého veterinárního týmu z VFU v Keni. Platformu podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která nabízí prostor pro sdílení informací, zkušeností a kontaktů (www.ppzrs.org), představil poté J. Novák.
Z Nairobi přicestoval český novinář J. Zahradníček a uvedl dokumentárním film Daktari rafiki (Doktoři, přátelé). Film představuje práci týmu mezinárodního projektu Mt. Kulal Dogs Preventive Vaccination, na jehož realizaci v severní Keni se podílí jak VFU Brno, tak Veterináři bez hranic ČR. Odbornou stránku projektu následně prezentovala Dr. K. Albrechtová (FVHE VFU Brno). Projekt probíhá již pátým rokem v okolí jezera Turkana a jeho cílem je ochrana místních obyvatel před vzteklinou prostřednictvím vakcinace psů a domácích zvířat. Od jeho zahájení v roce 2006 nebylo zaznamenáno žádné úmrtí člověka na vzteklinu, která je jinak v oblasti závažným problém. Podstanou součástí projektu je hrazení postexpoziční terapie (PET) pokousaným osobám, což zásadní měrou podporuje místní obyvatele ve vyhledání lékařské pomoci.
Důvody a okolnosti vzniku o.p.s. Veterináři bez hranic pak představil Dr. D. Nejedlo. Mezi cíle této nové organizace patří organizování a poskytování humanitární a rozvojové pomoci, pomoc studentům veterinární medicíny z těchto zemí, podpora spolupráce mezi českými a zahraničními studenty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství, poradenství, osvětová činnost, organizace seminářů a školení v zahraničí a tuzemsku, a okrajově i organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelská a vydavatelská činnost. V rámci získávání finančních prostředků se společnost bude orientovat zejména na veterinární sektor, počítá se i s možností získání finančních prostředků z fondů pro rozvojovou spolupráci, jak v rámci ČR tak EU.
Projekt rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva zemědělství ČR realizovaný Biologickým centrem AVČR pod názvem Lake Turkana Sustainable Fishery představili organizátoři Dr. D. Modrý a Dr. M. Jirků (BC, PaÚ AVČR). Keňským partnerem projektu je Kenya Marine and Fisheries Research Institute a jeho cílem je analýza situace na jezeře Turkana a podpora trvale udržitelného rybářství. Na projektu spolupracují další čeští odborníci z Výzkumným ústavem rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a u Hydrobiologického ústavu AVČR.
Doc. MVDr. D. Lukešová (Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita v Praze) řeší projekty v rozvojových zemích. Na setkání představila projekt ZRS ČR jehož cílem je evidence a identifikace hospodářských zvířat v Mongolsku. Monitoringem parazitárních infekcí u koní a velbloudů se v návaznosti na zmíněný projekt v Mongolsku zabývá MVDr. M. Sloboda. Ing. K. Koláčková (Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita v Praze) se podílí na záchraně antilopy Derbyho. Posledních zhruba 170 jedinců žije nyní jen v Senegalu. Rozvojový projekt v rezervaci Fathala a možnosti další spolupráce najdete na webových stránkách Global Environmental Fund: www.gianteland.com.
Významným hostem setkání byla paní R. Mann z Keni. V rámci prezentace doplněné historickými fotografiemi představila svého otce, úspěšného veterinárního lékaře, který po studiu na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně působil v Africe, kde mj. na okraji keňského Nairobi vybudoval významnou střední školu, zaměřenou na zemědělství a veterinární medicínu. Paní Mann, která část života zasvětila studiu kmene Samburu na závěr workshopu promítla posluchačům svůj dokumentární film ze života a tradic tohoto kmene.
Setkání Veterinární medicína a rozvojová pomoc zemím třetího světa kromě uvedení společnosti Veterináři bez hranic ČR představilo či spíše připomnělo nutnost zapojení veterinárních do projektů v zahraničí a studentům snad otevřelo i perspektivy pro jejich další práci nejen v rámci ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down