17.07.2003 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veterinární struktura je plně funkční

Organizační přechod na krajské uspořádání přináší v systému řízení státního veterinárního dozoru významný posun. Místo 74 okresních veterinárních správ je od prvního července jen čtrnáct subjektů krajských veterinárních správ, které zodpovídají za veterinární dozor v krajích, který v místech dosavadních okresních veterinárních správ vykonávají jejich inspektoráty. Řízení z centra, rozuměj ze Státní veterinární správy ČR v Praze, je operativnější.

Dne 15. 7. se uskutečnila porada krajských veterinárních správ, kde Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy, přednesl hlavní úkoly, které dnes před veterinárním dozorem v krátkém období před vstupem ČR do EU stojí. Potěšitelné je, že již vyšly první čtyři prováděcí vyhlášky k veterinárnímu zákonu, takže z tohoto pohledu není ohroženo schvalování a registrace potravinářských zpracovatelských závodů a provozů. První z nich je č. 200/2003 o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, dále č. 201/2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, pak č. 202/2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté, masné polotovary a masné výrobky a posléze vyhláška č. 203/2003 o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Všechny vyhlášky obsahují tolik diskutované podmínky pro schvalování podniků, například že podlahy v provozech a skladech musejí být z nepropustného materiálu, snadno čistitelné a dezinfikovatelné, odolávající hnilobě, které jsou položené tak, aby voda mohla snadno odtékat. Voda musí být odváděna do kanalizačních vpustí opatřených mřížkou a sifonáží proti pronikání pachů. Stěny hladké, odolné a nepropustné se světlým omyvatelným povrchem do výše nejméně 2 m, v chladírnách nebo mrazírnách a ve skladech nejméně do výše skladování zboží. Spojnice mezi podlahou a stěnami musejí být zaoblené nebo podobným způsobem upravené tak, aby to usnadňovalo čištění. Dveře zase z odolného materiálu, po obou stranách hladké a nepropustné. Dále například snadno čistitelné stropy, vyhovující větrání, dostatečné přirozené nebo umělé osvětlení, co nejblíže pracovním místům dostatečný počet zařízení k mytí a dezinfekci rukou apod. Též dostatečný počet šaten odpovídajícím způsobem vybavených. Tyto podmínky popisuje pro odpovídající provozy podrobně každá ze čtyř zmíněných vyhlášek. Je tedy jasně a podrobně stanoveno, čeho si schvalující orgány, krajské veterinární správy, musejí všímat.
Josef Holejšovský je přesvědčen, že v silách Státní veterinární správy ČR je zajistit, aby v okamžiku vstupu ČR do Unie u nás existovaly jen provozy odpovídající naší legislativě harmonizované s legislativou EU a závody, pro něž byly vyjednány výjimky z některých ustanovení pro období známé pod termínem přechodné, tedy stav, který podle naší legislativy musí existovat již od 1. 1. 2004 . A aby se tak naplnilo očekávání, které vyslovil český velvyslanec při EU Pavel Telička, to jest, aby Evropská unie nemusela vůči naší republice přijmout ochranná opatření, která by pro naše zpracovatele znamenala omezení zúčastnit se společného trhu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down