Vetfair 28. 3. 2009

Česká buiatrická společnost uspořádala seminář se zaměřením na infuzní terapii skotu

Česká buiatrická společnost uspořádala seminář se zaměřením na infuzní terapii skotu, ve kterém se přednášející zaměřili na infuzní terapii u novorozených telat, a na infuzní terapii u dospělého skotu při stavech vyžadujících chirurgické řešení.
Zahraniční přednášející prof. Szenci Otto, PhD., DCs. Dipl ECBHM, z Maďarska uvedl, že i přes značné pokroky v chovu skotu je perinatální mortalita stále vysoká a pohybuje se mezi 4 – 7 % a představuje téměř polovinu celkových ztrát telat. Naproti tomu u telat před odstavem jsou nejčastější příčinou úhynu neonatální průjmy a respirační onemocnění. Celková mortalita u jaloviček před odstavem činila v Maďarsku 10,5 % z živě narozených, z toho průjmy byly příčinou ztrát ve 62,1 % ( 2002).
Příčinou perinatálních úhynů bývá označována přímá i nepřímá asfyxie , neboť u téměř 75 % uhynulých telat nebyly zjištěny žádné patologické změny.
Délka asfyxie, kterou může plod přežít závisí na zásobách glykogenu v srdeční svalovině . Sledování doby přežití při indukované anoxii se pohybovala mezi 4 – 6 minutami.
Telata s výraznou acidózou přijímají podstatně méně kolostra z adlibidního zdroje v prvních osmi hodinách života a vykazovala nižší koncentraci imunoglobulinů.
Problematika průjmových onemocnění telat je v souvislosti v narušeném trávení kolostra, na kterém se spolupodílí infekční agens, prostředí a zejména výživa. Ztráta vody při průjmu, bikarbonátu ve střevech a akumulace organických kyselin jako je kyselina L – mléčná v důsledku hyperfúze tkáně přispívá k rozvoji acidózy.
Proto je důležitá včasná infuzní terapie, aby došlo ke korekci dehydratace, anémie a snížení koncentrací D- laktátu v séru.
Infuzní terapie u dospělého skotu vyžadujících chirurgické řešení byla námětem přednášky Dr. Šterce.
Zvířata podstupující operace zejména GIT vyžadují v některých případech infuzní terapii, aby se předešlo dehydrataci a rozvoji šoku. Včasné neposkytnutí této terapie může mít za následek selhání léčby i přesto, že chirurgický zákrok byl proveden správně a úspěšně.
Důležitá je volba infuzního roztoku a zvolení přístupu u pacientů postižených metabolickou acidózou.
Doc. Illek J., DrSc uvedl obecné principy infuzní terapie , včetně výpočtu jeho objemu pro telata. Jako prezident České buiatrické společnosti byl odborným garantem tohoto odborného semináře. Velmi dobrá účast specialistů z terénní praxe , umožnila zajímavou diskusi doplněnou souhrnem jak teoretických poznatků, tak i praktických zkušeností na obou stranách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *