07.06.2022 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vetmeeting 2022

Ve dnech 20. a 22. května připravila Komora veterinárních lékařů odbornou konferenci Vetmeeting v prostorách brněnského veletrhu a výstaviště. Páteční odborný program byl zaměřen na čtyři sekce – malých zvířat, exotů, koní a zvířat hospodářských.

V sekci malých zvířat přednášeli MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, a MVDr. Jan Beránek, DipECVS CertCAAPR MRCVS. Problematiku akutního břicha popsal J. Beránek. Chirurgická řešení neodkladných stavů v gastroenterologii prezentují neprůchodnost GIT (ileus), ruptura GIT a septická peritonitis, střevní volvulus (pes), mezenterální embolie (kočka), torze a dilatace žaludku (GDV). Další přednášky autora byly zaměřeny na akutní obstrukci močových cest (pacient, který nemočí, infuzní terapie, chirurgie, cystolitiáza, cystotomie a hydropulze, antibióza aj.) a na akutní fraktury/luxace I. a II.

Jak postupovat při akutní obrně končetin? Detailní popis pacientů doplněný autentickým videozáznamem a detailními rentgenovými snímky představil MVDr. Aleš Tomek, DipECVN. Stanovení diagnózy se opírá o anamnézu (nechat si detailně popsat potíže, co majitelé skutečně viděli, předchozí medikace – ATB, steroidy, NSAIDs), nacionále, klinické, neurologické a ortopedické vyšetření, lokalizaci a rozsah léze, diferenciální diagnózy (diferenciální diagnostika onemocnění mozku – VITAMIN D); dále o speciální vyšetřovací metody – vyšetření krve a séra, mozkomíšního moku, RTG, myelografie, MRI, CT a elektrodiagnostika – diagnóza, prognóza, terapie a průběh.

Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM, se zabýval zdravotní problematikou mláďat králíka a vakcinací. U králíků bývají v případě průjmů diagnostikovány enteropatogenní kmeny E. coli (EPEC). K infekčním onemocněním, která mohou postihovat jak matku, tak mláďata, patří virové hemoragické onemocnění králíků (mor králíků RHDV1 a RHDV2) a myxomatóza. Králíky lze vakcinovat proti myxomatóze, RHDV1, RHDV2, pasteurellóze a trichofytóze. Další bohaté zkušenosti ze své praxe prezentoval V. Jekl v odborných přednáškách odchov a zdravotní problematika mláďat činčil a osmáků a nemoci reprodukčního traktu a zdravotní problematika mláďat ježků.

Péči o gravidní samici, porod a péči o mláďata u morčete, fretky a drobných hlodavců – potkan, křeček, myš, pískomil  prezentoval MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

Odborný program přežvýkavců patřil MVDr. Zuzaně Besson. Včasné vyšetření stáda stanoví riziko problému před jeho klinickým projevem. Nejčastějšími problémy v chovu ovcí jsou mastitidy, aborty a mortalita jehňat. Požadovaná laboratorní vyšetření zahrnují v první fázi vyšetření na Q horečku, chlamydie a toxoplazmu, ve druhé fázi vyšetření na border disease virus, salmonely, listerie a plísně (Aspergillus).

Zajímavé kazuistiky ze své praxe v sekci koní uvedla MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková, DECVDI.

Nedělní odborný program v sekci malých zvířat zahájil Dr. J. Beránek přednáškou na téma akutní BOAS – Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. Paroxysmální stavy – epilepsie vs. podobné stavy a traumata hlavy  přednesl Dr. A. Tomek.

Jak krmit obézního koně patří k často kladeným otázkám profesorky Dr. Med. Vet Ingrid Vervuert, Diplomate in Animal Nutrition and Dietetics. Vyšetření 319 koní v jedné německé jezdecké stáji odhalilo 10 % extrémně obézních koní a 35 % koní obézních. Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM, zmínila equinní metabolický syndrom  (EMS), který představuje soubor faktorů pro endokrinopatickou laminitidu (Consensus Statement, J Vet Int Med). Bylo zjištěno, že samotné PPID (Cushingův syndrom) laminitidu  nezpůsobí, kůň s PPID se zchvátí při současném výskytu dysregulace inzulinu; mikrobiom a střevní homeostáza má vliv na dysregulaci inzulinu; byly zaznamenány počáteční slibné výsledky s novým antibiotikem u koní ertugliflozin 0,05 mg/kg SID, např. Segrulomet.

Přednáška MVDr. Veroniky Trhoňové, Ph.D., se týkala zdravotní problematiky mláďat papoušků se zaměřením na chovatelské a veterinární aspekty. Přirozená a umělá inkubace (vlhkost a teplota vzduchu, délka inkubace, otáčení vejce), odchov náhradními rodiči, umělý odchov mláďat (krmení), odstav. Na nejčastější onemocnění a problematiku umělého odchovu mláďat klokanů a vakoveverek upozornila MVDr. Alexandra Filipová. Patří k nim potíže s trávením mléčné náhražky, nutriční osteodystrofie, hypoproteinémie, nemocnění dentice, strasový syndrom a kokcidióza.

Bližší informace najdete v červnovém čísle časopisu Veterinářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down