04.12.2001 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Větrný Jeníkov popáté

Onemocnění končetin je častým problémem chovů skotu, a proto se Českomoravský chovatelský paznehtářský svaz, fa Mikulka, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Holding Českomoravská plemenářská unie spojili a společně k této problematice uspořádali seminář, letos na téma „Kulhání krav“. Ve Větrném Jeníkově, malé vesnici na Vysočině, se sešli již popáté zástupci veterinárních lékařů, zootechniků, paznehtářů i chovatelů skotu na největší chovatelsko-veterinární akci u nás, která se onemocněním končetin u skotu zabývá. Zdá se, že tato akce se stala tradicí.

Již druhým rokem přijal pozvání přednášet prof. Johann Kofler z ortopedické kliniky licho- a sudokopytníků Veterinární univerzity ve Vídni. Podle jeho slov je devadesát procent příčin kulhání způsobeno nemocemi paznehtů, které jsou podle statistik zároveň třetí nejzávažnější příčinou ekonomických ztrát u skotu, hned po onemocnění mléčné žlázy a po poruchách reprodukce. Přičemž všechny tři faktory se mohou vzájemně kombinovat a potencovat. Ve své první přednášce se zabýval nejdůležitějšími onemocněními paznehtů, zejména pak infekčními – infekční meziprstní nekrózou (nekrobacilózou) a dermatitis digitalis. Úspěšným způsobem léčby dermatitis digitalis, kterou nyní v Rakousku používají, je aplikace neantibiotických past na principu mědi a zinku. Jejich výhodou je nulová ochranná lhůta a žádná rezidua v mase nebo mléce.
Jeho druhý příspěvek s bohatou obrazovou dokumentací se týkal nejčastějších chyb při úpravě paznehtů. K nim patří chyby, které způsobují nerovnoměrné zatížení paznehtů (silné zkrácení patek, rovné seříznutí chodidlové plochy, seříznutí chodidel obou paznehtů), poranění škáry proříznutím chodidlové rohoviny kleštěmi, nožem nebo úhlovou bruskou a chyby, které nejsou ihned zpozorovány (nadměrně seříznutá chodidlová rohovina) a kulhání se u nich vyvíjí sekundárně.
Tlumočníkem z německého jazyka, organizátorem a zároveň přednášejícím byl MVDr. Ondřej Bečvář, doktorand na klinice chorob přežvýkavců VFU Brno. Na semináři přednesl příspěvek o subklinické laminitidě a onemocněních škáry paznehtní. Subklinická laminitida, která je pokládaná za nejdůležitější příčinu špatné kvality rohoviny paznehtů, je projevem celé řady celkových onemocnění (zánět dělohy nebo mléčné žlázy, indigesce, porucha funkce jater), ale na její vznik mají vliv i faktory vnější, jako např. tvrdý povrch nebo špatně upravené paznehty. Vyhodnocením souboru 2 356 kusů skotu, které letos dr. Bečvář vyšetřil v souvislosti s onemocněním paznehtů, zjistil, že nejvyšší incidenci vykazoval chodidlový (Rusterholzův) vřed, a to u 12 % krav.
Na vzniku onemocnění paznehtů se podílí i výživa a z ní plynoucí poruchy metabolismu. Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., se ve svém referátu zabýval vlivem indigescí, zejména chronické subklinické acidózy, karencí zinku a mědi, nedostatečné syntézy biotinu a porušené resorpce vápníku na zdravotní stav paznehtů. Tvorba histaminu a endotoxinů při indigescích vede jednak k poruše funkce jater a ledvin a následné laminitidě, ale rovněž se snižuje resorpce minerálních látek (Ca2+). Pro udržení celkového zdravotního stavu i zdraví paznehtů je nezbytná kvalitativně i kvantitativně vyvážená krmná dávka.
Problematiku dezinfekčních van a rohoží a dezinfekčních roztoků přednesl MVDr. Evžen Král. Provedl výčet nejčastějších chyb, ke kterým v zemědělských družstvech dochází (nesprávná velikost van, koncentrace roztoku, frekvence koupelí), a které snižují účinnost dezinfekčních koupelí končetin. Uvedl rovněž způsoby nápravy a správný postup provádění koupelí, aby byl jejich účinek efektivní.
Čistě chovatelskou část programu tvořila prezentace šlechtitelů z Holding Českomoravské plemenářské unie, k.s. Přítomní byli seznámeni se šlechtitelským programem českého strakatého skotu a holštýnského skotu a přehledem plemenných býků. Kuriozitou bylo představení rekordmanky českého strakatého skotu, která se již 14x otelila a její celoživotní produkce překročila 102 000 kg mléka.
Akce podobného charakteru se s úspěchem uskutečnila o den dříve na Slovensku v Banské Bystrici. Trojlístek přednášejících – prof. Kofler, doc. Illek, Dr. Bečvář - doplnil prof. Gabriel Kováč z Košic.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down