04.05.2007 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VFU Brno připravila VII. Kábrtovy dietetické dny

Konference proběhne v pavilonu prof. Lenfelda 17. 5. 2007.

Konference s mezinárodní účastí o zdravotní nezávadnosti a produkční účinnosti krmiv.
Konference mladých vědeckých pracovníků z oblasti výživy a dietetiky zvířat

Odborný program konference

Dopolední jednání : 10.30 – 12.30 hodin

Předsedající: Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc.
MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
Doc. MVDr. Mária Demeterová, Ph.D.
MVDr. Ľubomír Bindas, Ph.D.

Bindas, Ľ., V. Vajda, I. Maskaľová
Vplyv probiotika Bonvital na rastovú intenzitu a konverziu krmiva u odstavčiat

Bíro, D., M. Juráček, B. Gálik, M. Šimko, J. Michálková
Výskyt mykotoxínov v lucernových silážach

Demeterová, M., I. Maskaľová, J. Pistl
Vplyv probiotika obsahujúceho Enterococcus Faecium na produkciu a zdravie u brojlerových kurčiat

Gebauer, K., D. Daňková, D. Pravda, J. Adámek
Hematologické ukazatele krve selat po perorální aplikaci laktátu železa

Hera, A., J. Holý, J. Kyllarová
Medikovaná krmiva – pohled české regulatorní autority

Ivanko, Š., M. Vrabec
Biochemické otázky využitia lupiny sladkej vo výžive zvierat

Jarošová, A., J. Harazim, P. Suchý, L. Krátká, D. Kolenčíková
Estery kyseliny ftalové v potravním řetězci

Kroupová, V., J. Trávníček, J. Kursa
Krevní parametry ovcí při nízkém příjmu selenu

Odpolední jednání : 13.30 – 17.00 h

Předsedající: Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
Prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.
Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
Ing. Václav Kudrna, CSc.

Kudrna, V., M. Marounek, K. Poláková, P. Lang
Mléčná užitkovost a fyziologické parametry při zkrmování olejnin

Kunová, J., P. Suchý, P. Dvořák
Stanovení barvy vaječného žloutku v závislosti na výživě nosnic

Marounek, M., A. Dokoupilová, V. Skřivanová, M. Czauderna
Profil mastných kyselin v tkáních králíků krmených dietou doplněnou o CLA

Maskaľová, I., V. Vajda
Bachorová stráviteľnosť NDV a jej význam pri výpočte koncentrácie energie v TMR

Mudřík, Z., B. Hučko, A. Kodeš, V. Christodoulou, K. Poláková, V. Plachý
Možnost ovlivnění celulolytické aktivity bachorových mikroorganismů přídavky kvasnic do krmných dávek telat do odstavu

Pechová, A., L. Mišurová, L. Pavlata, R. Dvořák
Vliv suplementace různých forem selenu na koncentraci selenu v kozím mléce

Skřivanová, E., M. Marounek, Z. Molatová
Vliv mastných kyselin na experimentální infekci Escherichia coli O103 u odstavených
králíků

Vajda,V., I. Maskaľová
Vplyv sacharidového zloženia kŕmnej dávky na bachorový a intermediárny metabolizmus v peripartálnej fáze dojníc

Vaško, L., G. Szanyi, J. Jeníková
Vplyv huminových kyselin na výrobu krmív, zdravie a úžitkovosť zvierat

Zelenka, J., D. Schneiderová, E. Mrkvicová
Vliv zkrmování lněného oleje s vysokým obsahem kyseliny α-linolenové na zastoupení mastných kyselin ve svalovině kuřat

Zeman, L., P. Kratochvílová, P. Doležal, P. Mareš
Potřeba aminokyselin pro prasnice

Konference mladých vědeckých pracovníků
Hodnotící komise: Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D.,
MVDr. Iveta Maskaĺová Prof. Ing. Daniel Bíro, CSc.,
Doc. Ing. Erika Horniaková, CSc. Doc. Ing. Alois Kodeš, CSc.,
Ing. Boris Hučko, CSc. Doc. Ing. Jan Trávníček, CSc., Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., Doc. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Doc. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Dopolední jednání : 10.30 – 12.30 hodin
Blahová, J., E. Straková
Vliv snížené teploty vnějšího prostředí na produkci, hematologický a biochemický profil brojlerových kuřat

Bujňák, I., V. Vajda
Analýza minerálneho metabolizmu dojníc v peripartálnej fáze a pri vrchole laktácie

Bušta, L., E. Horniaková
Vplyv probiotického preparátu na obsah tuku v hydinových produktoch

Civáň, S., C. Hrnčár, J. Weis
Využitie probiotického kmeňa pri intenzifikácii rastových ukazovateľov brojlerových kurčiat

Doležal, J., P. Doležal, I. Vyskočil
Vliv odstupňovaného přídavku kvasinkové kultruy na in vitro stravitelnost organické hmoty směsných krmných dávek

Fabiánová, R., B. Vondrášková, L. Vašátková, B. Čermák
Vliv nadmořské výšky na kvalitu pastevního porostu ve sledovaných zemědělských podnicích

Hadrová, S., M. Richter, L. Křížová, J. Třináctý
Vliv doplňku leucinu na pre- a postprandiální změny v koncentraci leucinu, isoleucinu a valinu v krevní plazmě dojnic

Jančík, F., P. Homolka, B. Čermák
Predikce bachorové degradovatelnosti organické hmoty trav a travních siláží z chemického složení

Kratochvílová.,P., A. Vašátková., L. Zeman
Vliv zkrmování diet s různým podílem přirozeně zaplísněné pšenice na užitkové parametry laboratoních potkanů

Kubelková, P., P. Homolka, B. Čermák
Vliv lněného semene (šrotovaného vs extrudovaného) v krmné dávce krav na syntézu a biohydrogenaci mastných kyselin v bachorovém obsahu

Odpolední jednání : 13.30 – 17.00 h
Matta S., V. Vajda
Veková závislosť metabolických ukazovateľov u teliat v období mliečnej výživy

Michálková, J., D. Bíro
Zmeny obsahu aminokyselín v lucerne konzervovanej nutričným absorbentom

Plachý, V., A. Kodeš, B. Hučko, Z. Mudřík, V. Hořejšová
Nutriční vlastnosti ekologicky pěstovaného tritikale

Poláková, K., V. Kudrna, A. Kodeš, B. Hučko
Porovnání vyžití kukuřičného a pšeničného škrobu ve výživě vysokoužitkových dojnic

Pyrochta, V., L. Kalhotka, P. Doležal
Vliv přídavku silážních aditiv na kvalitu fermentačního procesu a aerobní stabilitu výsledných kukuřičných siláží

Rodinová, H., L. Písek, J. Trávníček
Imunoglobulin G a fagocytóza leukocytů v krvi ovcí při nízkém příjmu selenu

Sikora, M., P. Kratochvílová, L. Zeman
Použití různých hladin bobu obecného ve výkrmu kuřat

Sláma, J., Z. Vorlíček, A. Kodeš
Vliv travní složky na kvalitu fermentačního procesu jetelovinotravních siláží

Vašátková, L.
Vliv výživné hodnoty a vegetační fáze pastevního porostu na množství a kvalitu mléka dojnic

Vavrušová, M., V. Vajda
Analýza hodnot vitamínov A, E u dojníc v produkčnej závislosti

Vondrášková, B., B. Čermák
Posouzení kvality bylin z lučních a pastevních porostů ve vyšších nadmořských výškách

Vyskočil, I., J. Doležal, V. Pyrochta, P. Doležal, L. Kalhotka
Kvalita fermentačního procesu silážovaného pivovarského mláta s přídavkem ječného šrotu

Sekce posterů
1. Doležal, P., I. Vyskočil, J. Doležal, L. Kalhotka, V. Pyrochta
Vliv doby skladování a přídavku silážního aditiva na změny fermentačních ukazatelů siláží pivovarského mláta

2. Faixová, Z., Š. Faix, Ľ. Leng
Vplyv deoxynivalenolu na brojlerov hydiny

3. Homolka, P., P. Náměstková, V. Koukolová, J. Třináctý, A. Škeříková
Stanovení degradovatelnosti proteinu a aminokyselin metodou in sacco u pastevního porostu

4. Hrnčár, C., J. Weis, S. Civáň
Ovplyvnenie rastovej schopnosti brojlerových kurčiat aplikáciou probiotika v pitnej vode

5. Mareš, P., J. Zrůstová, J.D.Brooker, L. Zeman
Studium potenciálních antibiotických vlastností rostlinných extraktů

6. Okrouhlá, M., R. Stupka, J. Čítek, M. Šprysl, E. Kluzáková, M. Trnka
Vliv genotypu prasat na jakostní vady masa při stejné úrovni výživy

7. Skládanka, J., V. Dohnal
Zoohygienická nezávadnost píce Dactylis glomerata a Arrhenatherum elatius na konci vegetačního období

8. Straková, E., P. Suchý
Produkční účinnost vegetabilních diet s tepelně ošetřeným a neošetřeným lupinovým šrotem ve vztahu k užitkovosti brojlerových kuřat

9. Straková, E., I. Steinhauserová, P. Suchý, G. Bořilová
Testace vlivu kyseliny kaprylové v krmivu na užitkovost a zdravotní stav vykrmovaných kuřat infikovaných patogenem Campylobacter jejuni

10. Suchý, P., E. Straková
Produkční účinnost vegetabilních diet s tepelně ošetřeným a neošetřeným lupinovým šrotem ve vztahu k jatečné výtěžnosti brojlerových kuřat

11. Suchý, P., E. Straková, V. Kummer, I. Herzig, V. Písaříková, R. Blechová, J. Mašková
Hepatoprotektivní účinky výlisků semen Ostropestřece mariánského (Silybum marianum) při medikaci chlortetracyklinem

12. Suchý, P., E. Straková, L. Kroupa, V. Večerek, Z. Klouda, O. Macháček
Klinoptilolit jako perspektivní aditivum ve výživě monogastrických zvířat

13. Ševčíková, S., M. Koucký
Produkční účinek odlišných nutričních režimů na kvalitativní znaky vepřového masa a sádla

14. Švedová, M., L. Vaško, R. Kašteľ, A. Trebunová
Vplyv zvýšeného príjmu ω-3 PNMK u nosníc na lipidové ukazovatele v krvi a mastnokyselinové zloženie tuku a vajec

15. Topůrko, Z., M. Šaran, T.P. Zarski, M. Samek
Biochemické hodnoty v krvi ovlivněných aplikací analogu Gn-RH a biologicky aktivními látkami

16. Tůmová, E., M. Englmaierová, I. Zita
Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky

17. Václavková, E., R. Bečková
Vliv lněného šrotu v krmné dávce prasat na organoleptické vlastnosti a oxidační stabilitu vepřového masa

18. Vaško, L., G. Szanyi, J. Jeníková
Vplyv skrmovania huminových kyselín na produkčné parametre a ekonomické ukazovatele hospodárskych zvierat

19. Veselý, P., T. Lošák
Produkční potenciál celých rostlin vybraných odrůd lupin - aminokyseliny

20. Zita, L., E. Tůmová, V. Skřivanová
Vliv časného odstavu a Akomedu R® na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků

21. Zralý, Z., B. Písaříková, M. Trčková
Obsah mastných kyselin v mase prasat krmených lupinou bílou

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down