20.10.2010 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VFU Brno slavnostně otevřela Kliniku chorob prasat

8. října 2010

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno dnes slavnostně zahájila provoz nové Kliniky chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství. Klinika poskytne stovkám studentů fakult univerzity špičkové studijní zázemí; pro vědu a výzkum je připraveno nejmodernější přístrojové vybavení, které kliniku řadí mezi nejlépe vybavené pracoviště nejen v Evropě, ale také ve světovém měřítku. Jedna z částí kliniky byla přímo navržena pro spolupráci na výzkumných projektech v oblasti humánní medicíny. Výstavba kliniky byla zahájena v únoru 2009, dokončena v září 2010. Celková částka projektu včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie dosáhla 146 946 000 Kč.

„Během uplynulých 20-ti let univerzita zahájila rozsáhlé přestavby všech zvířecích klinik, které se v areálu univerzity nacházejí. Novostavba Kliniky chorob prasat je posledním projektem, který budování moderního zázemí pro jak výukovou, tak vědeckou a klinickou činnost úspěšně završuje. Díky získané dotaci z MŠMT se Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nyní může pochlubit hned pěti klinikami, které z hlediska své úrovně v poskytované veterinární péči, moderního zázemí a technologického vybavení stojí na špici mezi světovými veterinárními klinikami,“ uvedl rektor VFU Brno, prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA.

Součástí projektu s názvem VFU – Novostavba Kliniky chorob prasat byla demolice staré kliniky, vlastní výstavba kliniky, rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV), neboť z hlediska požadavků na zázemí pro vědeckou, výzkumnou a výukovou činnost začal být provoz v původní klinice limitující pro její další rozvoj. Na stejném místě byl na ploše 1449 m2 následně zahájen projekt výstavby nové Kliniky chorob prasat, která byla pojmenována Pavilonem profesora Dražana. Tak jak je tomu tradicí i u dalších klinik v areálu univerzity, nese i tato klinika jméno významné osobnosti v oboru porcinní medicíny a rektorovi univerzity v letech 1975 -1987, prof. MVDr. Jaroslavu Dražanovi, CSc.

Objekt kliniky je nepodsklepený, třípodlažní se střešní nástavbou strojovny vzduchotechniky, chlazení a vytápění. První nadzemní podlaží slouží k ustájení a výuce chovu prasat a jsou v něm umístěny vyšetřovny, pitevny a místa pro ustájení zvířat. Součástí 1.NP je také experimentální část pro vědu a výzkum zahrnující moderně vybavený operační sál, jež slouží vývoji nových technologií a postupů pro medicínu humánní. V druhém nadzemním podlaží se nachází laboratoře, knihovna, posluchárny a zázemí pro akademické a vědecké pracovníky. Třetí nadzemní podlaží je technického charakteru.

„Předností kliniky je zvláště její výzkumná část a špičkové technologické přístroje, kterými je nyní vybavena. To umožní fakultě ještě více rozšířit a prohloubit současnou spolupráci na výzkumných projektech v oblasti veterinární i humánní medicíny a dále rozvíjet společné výzkumné aktivity s Akademií věd ČR a dalšími institucemi,“ uvedl děkan Fakulty veterinárního lékařství, prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA.

Novostavba Kliniky chorob prasat byla hrazena ze státní dotace MŠMT. Generálním projektantem je společnost PROJECT building, s.r.o., zhotovitelem stavby společnost IMOS Brno, a.s. Na samostatných dodávkách technologií a prvotního vybavení se podílely další čtyři společnosti. Předání a převzetí stavby včetně její kolaudace proběhly 7. září 2010.

Pro více informací kontaktujte:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, Oddělení pro vnější vztahy- tisková mluvčí
tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz
www.vfu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down