VII. dermatologický seminář

V příjemném prostředí brněnské Myslivny se konal 25.11.již po sedmé dermatologický seminář doc. M. Vlašína, PhD.

Přednášejícími odborníky na dermatologii byli Dr. J. Rybníček, MRCVS (Specializovaný histopatologický servis Padochov) a Dr. J. Benák MRCVS, Dip. ACVP (Veterinární histopatologický servis Brno). Na uskutečnění semináře se sponzorsky podílely firmy Bayer, Cymedica, Hill´s, Pfizer, Problémy psů a koček, Resorba, Royal Canin a Trhoň.
 
Ve své první přednášce Skutečně je to hypotyreóza? se Dr. Rybníček věnoval nediagnostikované hypotyreóze a mylně diagnostikované hypotyreóze u psa.
Hypotyreóza byla dříve považovaná za nejčastější endokrinopatii, zejména kvůli falešně pozitivní diagnóze na základě průkazu TT4. V současnosti se jedná o kontroverzní onemocnění, s velkým množstvím diagnostických nejasností. Hypotyreóza není pouze dermatologické onemocnění, ale multisystémové. Kožní změny se vyskytují u méně než 50 % pacientů, navíc vždy současně se systémovými abnormalitami. Svou roli zde hraje plemenná predispozice. Biopsie je nespecifická. Diagnóza hypotyreózy je stanovena na základě kombinace adekvátních klinických příznaků, adekvátních laboratorních abnormalit a odpovědi na léčbu. Terapie spočívá v podávání levotyroxinu, počáteční medikaci 10 – 20 mg/kg 2 x denně, u pacientů s jiným onemocněním (zejm. srdce, ledvin) postupně zvyšujeme. Terapeutický účinek lze při letargii očekávat za dva týdny, při alopecii za 6 až 8 týdnů, při hematologických abnormalitách za 4 až 6 týdnů. V dalším příspěvku prezentoval autor pyodermii a její aktuální terapeutické trendy. Pyodermie je velmi časté sekundární kožní onemocnění u psů. Původcem 95 % postižených jedinců je Staphylococcus pseudintermedius, oportunní patogen se širokou škálou klinických manifestací a vzrůstající incidencí multirezistentních kmenů (v USA až 30 %). K dalším patogenům, které mohou vyvolat pyodermii, patří St. aureus, St. schleiferi a jiné stafylokoky, streptokoky, corynebacterium , pseudomonády aj. Přenáší se mezi psy, zejm. v kolektivech, prokázán byl i mezidruhový přenos kočka – člověk, a svou roli hrají nozokomiální infekce. Byla uvedena klasifikace pyodermií, patogeneze a příčiny onemocnění. V další části zmínil autor diagnózu a terapii, důvody selhání léčby, management recidivující pyodermie a vznik rezistence. V následující prezentaci poukázal Dr. Rybníček na aktuální terapeutické trendy demodikózy. Infekční agens, Demodex canis, postihuje normální kůži v okolí očí a oblast orofaciální. Klinické příznaky zahrnují u lehce postižených psů erytém, komedomy, šupiny, alopecie (±), u středně postižených mnohočetné splývavé alopecie a folikulární papuly, u silně infikovaných jedinců folikulární pustuly, furunkulóza, krusty, exsudace, ulcerace, sinusové trakty, výjimečně noduly. Diagnostika demodikózy se opírá o hluboký kožní seškrab, trichogram), kožní biopsie a vyšetření cytologické (pustula, FNAB MU: negativní nález nevylučuje demodikózu) a bakteriologické. Juvenilní lokalizované parazitózy neléčíme, protože dochází ke spontánnímu vymizení, při•generalizované infekci podáváme amitraz, makrocyklické laktony, milbemycin oxim, ivermectin, moxidectin a doramectin. Důležitá je likvidace endoparazitů a kvalitní strava. Kontraindikována jsou imunosupresiva, včetně kortikoidů! Kontrolujeme a léčíme případnou současnou infekci. V posledním příspěvku se autor zabýval povrchovou terapií v dermatologii. Povrchová terapie může být cílená (např. likvidace bakteriální infekce, parazitů aj.) nebo paliativní (antipruritická, antiseboroická, hydratační apod). Ve většině případů se používá paliativní terapie. Jakékoli povrchové přípravky (s výjimkou vody) mohou způsobit u citlivých pacientů kontaktní nebo i systémové lékové reakce. Přednáška Dr. Benáka byla zaměřena na histiocytární proliferativní onemocnění psů a koček. U psů je rozpoznáno široké spektrum tohoto onemocnění s varabilními klinickými příznaky, prognózou a biologickým chováním buněk. Jedná se o vysoce reaktivní onemocnění, benigní proliferace i vysoce maligní procesy. Je důležité stanovit přesnou diagnózu K určení vhodné léčby, která může výrazně ovlivnit život nebo prodloužit délku života.
Dr. Z. Svobodová, Ph.D. představila nový přípravek Masivet, určený k léčbě mastocytomu psů. Jedná se o tyrosinkinázový inhibitor, který svým působením umožní cílenou léčbu tohoto nejčastějšího kožního zhoubného novotvaru psů. Je účinný nejen proti samotnému nádoru, ale také proti jeho metastázám. Indikován je pro použití u pacientů s neresekovatelnými mastocytomy II. a III. stupně nebo  s mastocytomy rekurentními po předchozím chirurgickém zákroku nebo chemoterapeutické léčbě. Vzhledem k charakteru působení přípravku, lze v budoucnu očekávat jeho možné využití i u dalších onkologických diagnóz (např. T-lymfom, hemangiosarkom aj.) a chronických onemocnění (atopická dermatitida, astma aj.).

Přednášející histolog Dr. J. Benák MRCVS, organizátor semináře doc. M. Vlašín, PhD. a dermatolog Dr. J. Rybníček, MRCVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *