28.02.2024 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Virocídny účinok plynného ozónu v útulkoch a v ďalších zariadeniach

Vojtkovská V., Lobová D. Virocídny účinok plynného ozónu v útulkoch a v ďalších zariadeniach. The virucidal effect of gaseous ozone in shelters and other facilities. Veterinářství 2024;73:9(2):111-118.

SOUHRN
Problematika správne zvolených dezinfekčných postupov je v chovoch s vysokým počtom mačiek kľúčová, keďže priamo ovplyvňuje úroveň zdravia zvierat. Cieľom tejto štúdie bolo overenie virucídneho efektu plynného ozónu vyvíjaného komerčne dostupnými generátormi v kontrolovaných experimentálnych podmienkach na skupinu vybraných patogénov bežne sa vyskytujúcich v útulkoch a ďalších zariadeniach. K vyvíjaniu ozónu boli využité dva generátory s výkonom 3,5 g/h (zariadenie A') a 20 g/h (zariadenie B'); počas aplikácie boli vzorky vírusov umiestnené na plastovom povrchu Petriho misky v experimentálnej miestnosti. Hodnotený bol dvoj-, štvor- , a šesťhodinový efekt aplikácie ozónu. Viabilita vírusov po aplikácii ozónu bola hodnotená na základe detekcie cytopatických efektov typických pre daný patogén zistených na CRFK (Crandell-Rees Feline Kidney) bunečnej línii po inkubácii. Cytopatický efekt nebol zistený u felinného koronavírusu po 2-hodinovej aplikácii ozónu, absencia cytopatického efektu bola u caninného koronavírusu spozorovaná po 4-hodinovej aplikácii ozónu. Absencia cytopatického efektu bola u felinného kalicivírusu zistená po 6-hodinovej aplikácii ozónu, viabilita felinného parvovírusu nebola narušená ani 6-hodinovou aplikáciou ozónu. Výsledky štúdie potvrdzujú nižšiu odolnosť voči aplikácii plynného ozónu u obalených vírusov.

SUMMARY
The issue of correctly selected disinfection procedures is crucial in environment with a large number of animals, as it directly affects the level of animal health. The aim of this study was to verify the virucidal effect of ozone gas produced by commercially available generators in controlled experimental conditions on a group of selected pathogens commonly found in shelters and other facilities. Two generators with a capacity of 3.5 g/h (equipment A') and 20 g/h (equipment B') were used to generate ozone; during application, virus samples were placed on the plastic surface of a Petri dish in the experimental room. The two-, four-, and six-hour effect of ozone application was evaluated. Viability of viruses after ozone application was evaluated based on the detection of cytopathic effects typical for the given pathogen found on the CRFK (Crandell-Rees Feline Kidney) cell line after incubation. The cytopathic effect was not detected in the case of the feline coronavirus after a 2-hour application of ozone, the absence of a cytopathic effect was observed in the case of the canine coronavirus after a 4-hour application of ozone. The absence of a cytopathic effect was detected in the case of feline calicivirus after a 6-hour application of ozone, the viability of feline parvovirus was not impaired even by a 6-hour application of ozone. The results of the study confirm a lower resistance to the application of gaseous ozone in enveloped viruses.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down