10.02.2023 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vitamíny E, A a β-karoten: Důležité faktory v odchovu zdravých a prosperujících telat

Kadek R., Filípek J., Illek J. Vitamíny E, A a β-karoten: Důležité faktory v odchovu zdravých a prosperujících
telat. Important factors in rearing healthy and prosperous calves. Veterinářství 2023;73(1):32-36.

SOUHRN
Předpokladem zdravé krávy s dobrými produkčními a reprodukčními ukazateli je zdravé tele, které nebylo postiženo infekčními nemocemi a deficitem důležitých mikronutrientů. Jedním z důležitých faktorů významně přispívajících k dobrému zdraví a prosperitě telat jsou vitamíny rozpustné v tucích. Velmi často se jim věnuje pozornost, až když jsou v chovu pozorovány zdravotní problémy u telat. Článek se věnuje stručnému představení významu vitamínů E, A a β-karotenu po chemické stránce a jejich metabolismu. Zdůrazňuje význam vztahu matka mládě a upozorňuje na nezbytnost optimálního příjmu vitamínů kravám v období vysoké gravidity. Článek dále pojednává o antioxidační funkci vitamínů a oxidačním stresu telat. V závěru se článek věnuje možnostem laboratorní diagnostiky karence vitamínů a jejich suplementaci.*

SUMMARY
A prerequisite for a healthy cow with good production and reproductive indicators is a healthy calf that has not been affected by any infectious diseases and a deficiency of important micronutrients. One of the important factors contributing significantly to the good health and prosperity of calves is fat-soluble vitamins. Very often attention is paid to them only when health problems are observed in the calves. The article is devoted to a brief presentation of the importance of vitamins E, A and β-carotene from a chemical point of view and their metabolism. It emphasizes the importance of the relationship between mother and calf and draws attention to the necessity of optimal vitamin intake for cows during high pregnancy. The article also discusses the antioxidant function of vitamins and the oxidative stress of calves. In the end, the article deals with the possibilities of laboratory diagnosis of vitamin deficiency and their supplementation.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down