Vláda vyhlásila ptačí oblasti na jihočeských rybnících

Biotopy ptáků a ryb

Vláda souhlasila s návrhem ministerstva životního prostředí a vyhlásila ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a rybník Dehtář. Skončil tak letitý spor o ochranu těchto území. Ochránit obě území v evropské síti Natura 2000 ČR slíbila Evropské unii. Podle ministerstva životního prostředí hrozilo, že na stát brzo dopadnou sankce Evropské komise, která už v této kauze zahájila řízení o porušení směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Ministerstvo zemědělství ve sporu, který trval pět let, hájilo zájmy chovatelů ryb. Premiér ocenil, že se v této „vleklé záležitosti“ dokázali ministři životního prostředí, zemědělství a dopravy shodnout.
Ptačí oblast má na Českobudějovických rybnících chránit pravidelně hnízdící populace kvakoše nočního, rybáka obecného a slavíka modráčka. V oblasti se také shromažďují husy velké a kopřivky obecné. Dehtář je mimo jiné hnízdištěm rybáka obecného.
Pro Rybářství Hluboká, které hospodaří na rybníku Dehtář, znamenají omezení ztrátu v milionech korun ročně. Krátká budoucnost ukáže, co opravdu tyto ptačí oblasti přinesou. Například na jižní Moravě ochránci ptactva zredukovali rybářům násadu a obsádku kapra, kvůli čemuž se tam přemnožil karas. A jen likvidace této plevelné ryby je stála asi tři čtvrtě milionu korun.
Podle ministerstva životního prostředí je povinností ČR přijmout vhodná opatření pro předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýchkoli rušivých zásahů, protože by významným způsobem mohla ohrozit plochu biotopů významných pro zachování populace druhů ptáků, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *