22.05.2018 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv FGF2 SNP11646 na produkci a plodnost skotu

Brzáková M., Čítek J., Svitáková A. Vliv FGF2 SNP11646 na mléčnou produkci a plodnost holštýnského skotu. Effect of FGF2 SNP11646 on milk production and fertility of the Holstein cattle. Veterinářství 2018;68(5):346-349.

SOUHRN

Brzáková M., Čítek J., Svitáková A. Vliv FGF2 SNP11646 na mléčnou produkci a plodnost holštýnského skotu. Veterinářství 2018;68(5):346-349.

 Cílem této studie bylo stanovit vliv bodového polymorfizmu SNP11646 FGF2 genu (Fibroblastový růstový faktor 2) na deregresované plemenné hodnoty (DePH) holštýnských býků (n=149) pro ukazatele mléčné užitkovosti produkce mléka v kg, obsah a produkce tuku, obsah a produkce bílkovin v mléce. Dále byl hodnocen vliv genu na ukazatele plodnosti, a to na deregresovanou relativní plemennou hodnotu pro schopnost býka oplodnit jalovice, krávy a plemenice (přímý efekt) a schopnost dcer býka zabřeznout (maternální efekt). Býci s genotypem AA dosahovali nižších plemenných hodnot (PH) pro mléčnou užitkovost v porovnání s ostatními genotypy, ale rozdíly mezi genotypy nedosahovaly statistické významnosti. Ovšem tito býci s nejnižší užitkovostí dosahovali v průměru nejlepších PH pro plodnost jak v maternálním, tak přímém efektu, přičemž pro maternální plodnost tyto rozdíly dosahovaly u některých ukazatelů statické významnosti.

 

SUMMARY

Brzáková M., Čítek J., Svitáková A. Brzáková M., Čítek J., Svitáková A. Effect of FGF2 SNP11646 on milk production and fertility of the Holstein cattle. Veterinářství 2018;68(5):346-349.

The objective of this study was to estimate the effect of a single-nucleotide polymorphism SNP11646 in the FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2) gene on the deregressed proof of breeding values (DRP) of Holstein sires (n=149) for milk traits, i.e. milk yield, fat and protein yield and percentage. The effect of the polymorphism on the relative breeding value of own fertility, i.e. conception rate of heifers, cows and all females inseminated by the sperm of the sire, and the effect on relative breeding value for conception rate of daughters – heifers, cows and all females was evaluated as well. For AA sires, the average breeding values for milk production indicators were lower as compared to the other genotypes, but the differences were not significant. Contrarily, the same sires with AA genotype had the best breeding values for fertility both for maternal and direct genetic effect. For maternal effect, some differences were significant.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down