12.12.2012 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv kyseliny dokosahexaenové v krmivu na vývoj štěňat

Klinický a neurologický vývoj rostoucích psů je ovlivněn genetickými faktory, prostředím, případnými chorobami a výživou.

 

 

Na rozdíl od člověka byly u psů málo zkoumány vlivy výživy na rozvoj neurokognitivních funkcí (zejména učení, paměť, motorické funkce). Vývoj mozku psů je velmi rychlý během prvních 4 týdnů po narození a poté postupně zpomaluje až do dosažení dospělosti. Zatím nebyly hodnoceny vlivy diety na morfologické změny. V minulosti bylo zjištěno, že přidání rybího oleje bohatého na n3 mastné kyseliny do krmiva fen, vedlo u rostoucích štěňat ke zlepšení schopnosti učit se.       
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv krmiva obohaceného o kyselinu dokosahexaenovou (DHA, docosahexaenoic acid) na učení, paměť, psychomotorické a imunologické funkce a činnost sítnice u zdravých bíglů od odstavu až do jednoho roku.
Do studie bylo zařazeno 48 štěňat bíglů (22 psů a 26 fen) od 14 dospělých fen. Všechna zvířata zařazená do studie byla zdravá. O zdraví bylo rozhodnuto na základě klinického vyšetření, hematologického a biochemického vyšetření krve, vyšetření moči a parazitologického vyšetření trusu. Psi s příznaky onemocnění byli ze studie vyloučeni. Štěňata byla kompletně očkována podle standardního protokolu. Štěňata byla rozdělena do tří skupin po 16 jedincích a byla krmena jedním ze tří krmiv (s nízkým obsahem DHA, se středním obsahem DHA, s vysokým obsahem DHA). Krmiva byla stejně zabalena, krmná dávka byla určena podle doporučení výrobce. Každý týden byla zaznamenávána hmotnost psů, denně pak spotřeba krmiva.
Během studie byly pravidelně odebírány vzorky krve z v. jugularis. První vzorek byl odebrán ve věku sedmi týdnů (týden před odstavem, základní hodnota), další vzorky byl odebírány ve věku 12, 24, 36 a 52 týdnů. Bylo provedeno hematologické a biochemické vyšetření krve, měření koncentrace taurinu v plné krvi, sérové koncentrace mastných kyselin a vitamínu E. Ze stejných vzorků byly stanoveny biomarkery růstu kostí a chrupavek. Ve věku 16 (těsně před očkováním proti vzteklině), 17, 18, 20 a 24 týdnů byly stanovovány titry protilátek proti vzteklině.
V době odstavu bylo provedeno kompletní oftalmologické vyšetření. Ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících věku byla provedena elektroretinografie.
Učení bylo hodnoceno pomocí série úkolů, správné splnění bylo spojeno s přístupem ke krmivu. Pro vyloučení čichových vjemů bylo krmivo umístěno i u nesprávných odpovědí, ale tak, aby se k nim štěně nedostalo. K získání odpovědi musela štěňata pohnout s objekty nebo dveřmi, které skrývaly krmivo. Ke splnění úkolu a postoupení do další úrovně, musela mít štěňata úspěšnost 90 % v jednom dni nebo 80 % ve dvou po sobě následujících dnech. Celkový počet chyb před splněním úkolu byl využit pro statistickou analýzu. Senzorická a motorická koordinace byla hodnocena pomocí času, který pes potřeboval k proběhnutí bludiště k získání krmiva. Testy prováděly osoby, které nevěděly, jakým krmivem jsou štěňata krmená.
Všichni psi zařazení do studie ji i dokončili. Během studie nebyly zaznamenány rozdíly v hmotnosti nebo výživném stavu. Výsledky hematologického a biochemického vyšetření se pohybovala v referenčním rozmezí. Před zahájením studie se mezi skupinami nelišila hladina DHA a taurinu. Koncentrace DHA a taurinu byla v průběhu studie významně vyšší u psů krmených dietou s vysokým obsahem DHA než u psů krmených krmivem se středním a nízkým obsahem DHA. V počátku studie nebyly mezi skupinami rozdíly v hladině vitamínu E. U psů krmených dietou s vysokým a středním obsahem DHA byla během studie zjištěna vyšší hladina vitamínu E.
U psů krmených stravou s vysokým obsahem DHA byla zjištěna také vyšší hladina protilátek proti vzteklině oproti zbylým dvěma skupinám.
Sérová aktivita kostní alkalické fosfatázy se na začátku studie mezi skupinami nelišila. V průběhu studie byla zjištěna statisticky významně nižší aktivita kostní ALP (indikátor syntézy kostní hmoty) a koncentrace proteinu II syntézy chrupavky u psů krmených dietou s vysokým a středním obsahem DHA. U psů krmených dietou s vysokým obsahem DHA byla zjištěna vyšší amplituda b-vlny během ERG. To naznačuje zvýšenou aktivitu vnitřní vrstvy buněk sítnice a zvýšenou schopnost vidět při sníženém osvětlení nebo v tmavém prostředí.
U psů krmených dietou s vysokým obsahem DHA byla zjištěna významně úroveň učení, psychomotorických funkcí a vizuálních rozlišovacích schopností. Nebyl však zjištěn rozdíl mezi skupinami při hodnocení krátkodobé paměti. 
Výsledky této studie ukazují benefity podávání diety obohacené o výživné látky podporující učení, paměť, vývoj oka (cholin, DHA z rybího oleje, vitamín E, taurin a L-karnitin), funkce imunitního systému (vitamín E) a modulující oxidativní stres. V této studii došlo u rostoucích psů krmených dietou s vysokým obsahem DHA ke zlepšení kognitivních funkcí, paměti, psychomotorických funkcí, imunologické odpovědi a činnosti sítnice.
 
Zicker, S.C., Jewell, D.E., Yamka, R.M., Milgram, N. W. Evaluation of cognitive learning, memory, psychomotor, immunologic, and retinal functions in healthy puppies fed foods fortified with docosahexaenoic acid-rich fish oil from 8 to 52 weeks of age. JAVMA 2012;241:583-594.

Přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down