04.06.2012 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv perorálního podání N-acetyl-D-glukosaminu na koncentraci glykosaminoglykanů v plazmě a moči u koček s idiopatickou cystitidou

Onemocnění dolních cest močových koček je častý problém veterinární praxe. U 45 – 70 % je popisována neobstrukční a u 29 % obstrukční forma. Mezi hlavní klinické příznaky idiopatické cystitidy patří dysurie, strangurie, hematurie, polakisurie nebo periurie. Tyto změny mohou být důsledkem abnormalit močového měchýře, centrální nervové soustavy nebo hypothalamo-hypofyzárně-adrenální osy.

Bylo zjištěno, že změny některých faktorů (např. změny prostředí, snížení stresu, krmení určitého typu diety, zvýšení denního příjmu tekutin nebo používání feromonů) mohou přispět ke zmírnění klinických příznaků. V souvislosti se vznikem onemocnění bylo vysloveno několik hypotéz. Jednou z nich je porušení glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy na přechodném epitelu močového měchýře, což vede ke vzniku klinických příznaků. GAG pravděpodobně zabraňují adhezi bakterií a krystalů a chrání urotel před škodlivými a toxickými látkami. Studie odhalily, že u koček s idiopatickou cystitidou je množství vylučovaných GAG nižší oproti kočkám zdravým. N-acetyl-D-glukosamin (NAG) je exogenní forma GAG. Byl použit u koček s idiopatickou cystitidou, ale podle autorů této studie nejsou dosud žádné klinické zprávy dokazující benefity této terapie. Cílem této studie tedy bylo zjistit, zda perorální podávání NAG v dávce 250 mg jednou denně po dobu 28 dní bude mít vliv na klinické příznaky, nálezy v moči a plazmatické a močové koncentraci GAG u koček s idiopatickou cystitidou.
Do studie bylo zařazeno 19 koček s idiopatickou cystitidou a dále kočky zdravé jako kontrola. Kočky s idiopatickou cystitidou a dalším onemocněním v anamnéze (urolitiáza, močová infekce, neoplazie močové trubice, vrozená deformita močového aparátu) byly ze studie vyřazeny. Vyloučeny byly také kočky s dalším závažným onemocněním (př. vážná anémie). Jednalo se o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii. U všech zvířat byla zjištěna anamnéza, bylo provedeno klinické vyšetření a odebrána krev a moč. Moč byla získána katetrizací nebo záchytem středního proudu. Kočky s idiopatickou cystitidou byly náhodně rozděleny na dvě skupiny – jedna skupina dostávala 250 mg NAG jednou denně (12 koček) a druhá skupina dostávala placebo (7 koček). Medikace byla vytvořena jako kapsle, placebo obsahovalo celulózu. Majitelům bylo doporučeno změnit prostředí a přístup ke kočkám. Každý majitel vyplnil dotazník o prostředí, ve kterém kočky žijí, o příjmu tekutin, dietě a životním stylu kočky. U koček s idiopatickou cystitidou bylo provedeno rentgenologické vyšetření dutiny břišní, dvojitě kontrastní cystografie a/nebo ultrasonografické vyšetření dolních cest močových. Ze vzorku krve bylo provedeno hematologické a biochemické vyšetření (kreatinin, močovina, aktivita ALT, ALP). Dále bylo provedeno vyšetření moči a močového sedimentu, kultivace moči a zjištění poměru proteinu ku kreatininu. Všechna vyšetření byla opakována 7., 14., 21., 28. a 56. den. Z plazmy a moči byly extrahovány GAG a jejich množství bylo poté měřeno spektrofotometricky.
Mezi kočkami s idiopatickou cystitidou bylo největší zastoupení plemene domácí krátkosrstá kočka, dvě kočky byly plemene perská a dvě plemene siamská kočka. Ve skupině bylo 11 kastrovaných kocourů, 6 nekastrovaných kocourů a dvě kastrované kočky. Věkový průměr byl 4,41 ± 3,92 roku (rozmezí 1 – 18 let), průměrná hmotnost 4,62 ±0 ,97 kg (rozmezí 3,38 – 7,8 kg). Sedmnáct koček žilo v domácnostech s dalšími kočkami.
Z výsledků dotazníků vyplývá, že u léčených koček se podle majitelů zmírnily příznaky bolestivosti. Při biochemickém vyšetření nebyly zjištěny odchylky mezi skupinami. U NAG léčených koček se zvýšila plazmatická koncentrace GAG 21. a 28. den ve srovnání se začátkem studie. Střední plazmatická koncentrace GAG byla v léčené skupině významně vyšší než u skupiny, která dostávala placebo. Hladina GAG v plazmě léčených koček se významně nelišila od koček zdravých. Střední koncentrace GAG v moči koček s placebem byla statisticky významně nižší než u koček léčených NAG. Koncentrace GAG u koček s idiopatickou cystitidou byla na začátku studie výrazně nižší než u zdravých koček.
Tato studie ukazuje, že použitím NAG v dávce 250 mg jednou denně nedochází ke vzniku vedlejších účinků. Koncentrace GAG v moči byla u léčených koček statisticky významně vyšší než u koček, které dostávaly placebo. U léčených koček došlo k signifikantnímu zvýšení hladiny GAG oproti počátku studie.      
 
Panchaphanpong, J, Asawakarn, T., Pusoonthornthum, R. Effects of oral administration of N-acetyl-D-glucosamine on plasma and urine concentrations of glycosaminoglycans in cats with idiopathic cystitis. Am J Vet Res 2011;72:843-850.
 
MVDr. Simona Králová-Kovaříková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down