11.10.2023 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv pískavice na snížení hmotnosti u koní s metabolickým syndromem

Alexová Š. Vliv pískavice na snížení hmotnosti u koní s metabolickým syndromem. Effect of fenugreek on weight loss in horses with metabolic syndrome. Veterinární klinika 2023;20(5):176-180.

SOUHRN
Cílem studie bylo poukázat na možný vliv pískavice řeckého sena jako vhodného bylinného doplňku ke snížení hmotnosti u koní s metabolickým syndromem. Do studie bylo zařazeno celkem 40 koní. Jednalo se o plemena typická pro vznik metabolického syndromu. Všichni tito koně byli podle Body Condition Score (BCS) vyhodnoceni jako obézní, byly na nich viditelné tukové polštáře a jednalo se tudíž o typickou obézní formu metabolického syndromu. Jedním z kritérií výběru bylo také to, že koně nesmí projevovat jakékoli klinické příznaky laminitidy, tudíž nesmí kulhat a ani u nich nebude vizuální kontrolou zjištěna předchozí epizoda laminitidy. Současně žádný z koní po celou dobu studie nebude potřebovat dodávat farmakologickou terapii. Na začátku studie byl nastaven striktní management ohledně krmné dávky a tréninku. Koně byli rozděleni do dvou skupin po dvaceti koních, z nichž jedné se přidávala do krmné dávky bylina pískavice řecké seno (Trigonella foenum – graecum). Druhá skupina sloužila jako skupina kontrolní. Studie trvala celkem šest měsíců a koně byli průběžně monitorováni a hodnoceni. Výrazný úbytek na váze přinesl čtvrtý měsíc studie, kdy u koní s přídavkem pískavice řeckého sena snížilo svoji hmotnost až 11 koní z 20. U kontrolní skupiny to bylo jen sedm koní. Během šestiměsíční studie dokázalo snížit hmotnost až 16 koní s přídavkem pískavice řeckého sena z 20 sledovaných koní, v kontrolní skupině snížilo váhu 11 koní. Obvod hrudníku se zmenšil během studie jen u menšího procenta koní, a to v obou skupinách. Obvod břicha byl opět po čtvrtém měsíci více zmenšený u skupiny koní s přídavkem pískavice řeckého sena, a dokázalo ho zmenšit během šesti měsíců až 11 koní. U skupiny koní s přídavkem pískavice řeckého sena zmenšili svoji kondici BCS 7/9 na stupeň BCS 6/9 všichni koně a z BCS 8/9 na BCS 7/9 až 6 z 8 koní. Kontrolní skupina bez přídavku pískavice řeckého sena měla podstatně horší výsledky. Použití pískavice řeckého sena jako doplňku proto ke snížení hmotnosti obézních koní lze doporučit.*

SUMMARY
The aim of the study was to point out the possible effect of fenugreek as a suitable herbal supplement to reduce weight in horses with metabolic syndrome. A total of 40 horses were included in the study. These were breeds typical for the development of metabolic syndrome. All these horses were assessed as obese according to the Body Condition Score (BCS), had visible fat pads and were therefore a typical obese form of metabolic syndrome. One of the selection criteria was also that the horses must not show any clinical signs of laminitis, therefore they must not be lame, and they will also not have a previous episode of laminitis detected by visual inspection. At the same time, none of the horses will need to deliver pharmacological therapy for the entire duration of the study. At the beginning of the study, a strict management regarding feed ration and training was set. The horses were divided into two groups of twenty horses, one of which was fed with the herb Fenugreek (Trigonella foenum – graecum). The second group served as a control group. This study lasted a total of six months and the horses were continuously monitored and evaluated. Significant weight loss occurred in the fourth month of the study, when up to 11 horses out of 20 lost weight in the horses supplemented with fenugreek. In the control group, it was only seven horses. During the six-month study, up to 16 horses with the addition of fenugreek out of 20 monitored horses were able to lose weight, 11 horses lost weight in the control group. Chest girth decreased during the study in only a smaller percentage of horses in both groups. Abdominal girth was again reduced more after four months in the fenugreek-supplemented group of horses, and up to 11 horses were able to reduce it within six months. In the group of horses supplemented with fenugreek, all horses reduced their BCS 7/9 to BCS 6/9 and from BCS 8/9 to BCS 7/9 up to six out of eight horses. The control group without fenugreek had significantly worse results. Therefore, the use of fenugreek as a supplement to reduce the weight of obese horses can be recommended.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down