10.12.2018 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv různých způsobů ošetření kolostra na jeho mikrobiologické a imunologické parametry

SOUHRN
Krejčí, J., Kovařčík, K., Kudláčková, H., Levá, L., Staněk, S., Fleischer, P., Nedbalcová, K., Zouharová, M., Šlosárková, S., Faldyna, M. Vliv různých způsobů ošetření kolostra na jeho mikrobiologické a imunologické parametry. Effect of various methods for colostrum treatment on its microbiological and immunological parameters.Veterinářství 2018;68(12):876-880.

SOUHRN

Případné ošetření kolostra a manipulace s ním před jeho použitím jsou významné postupy v odchovu telat. Cílem naší práce bylo porovnat vliv gama-záření (28 kGr, 8 hodin), pasterace (60 °C, 30 minut), okyselení (na pH 4,4) nebo aktivního rozmražení kolostra ve vodní lázni (50 °C, 45 minut) nebo pomocí mikrovlnné trouby (160 W, 15 minut) na jeho vybrané mikrobiologické a imunologické parametry u 12 vzorků kolostra. U nich byl kromě stanovení množství imunoglobulinů třídy G (IgG) a funkčnosti specifických protilátek posuzován také obsah laktoferinu a insulinu-podobného růstového faktoru (IGF). Z výsledků je patrné, že gama-záření mělo nejsilnější dekontaminační účinek. Na druhé straně ale mělo významný negativní vliv na detekovatelný obsah IGF v ošetřeném kolostru. Dostatečné dekontaminační účinky vykazovala také pasterace, ale zjištěný obsah IgG byl po ní významně nižší. Okyselení kolostra vedlo k určitému snížení mikrobiální kontaminace, ale také k omezení funkčnosti specifických protilátek. Biologickou kvalitu kolostra nejméně ovlivnilo aktivní rozmrazení oběma testovanými způsoby, které ale nesnižovaly průkazně mikrobiální zátěž, s výjimkou poklesu počtu koliformních bakterií po rozmrazení ve vodní lázni.

 

SUMMARY

Possible treatment of colostrum and manipulation before its use belong to the meaningful procedures in calf breeding. The aim of this study was to compare the influence of gamma radiation (28 kGr, 8 hours), pasteurization (60 °C, 30 minutes), acidification (to pH 4.4) or active thawing of colostrum in a water bath (50 °C, 45 minutes) or by microwave oven (160 W, 15 minutes) for its selected microbiological and immunological parameters in twelve samples of the colostrum. In addition to determining quantity of the class G (IgG) immunoglobulins and functionality of specific antibodies, contents of lactoferrin and insulin-like growth factor (IGF) were also evaluated.These results indicate that the gamma radiation had the strongest decontamination effect. On the other hand, however, it had a significant negative effect on the detectable content of IGF in the treated colostrum. Pasteurization also had sufficient decontamination effect, but detected IgG content was significantly lower after this process. Acidification of colostrum has led to certain decreasing in microbial contamination, but also to a restriction in the functionality of specific antibodies. The biological quality of colostrum influenced at least the active thawing in both tested methods that did not markedly reduced the microbial load, besides decreased number of coliform bacteria after thawing in the water bath.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down