Vliv životního prostředí na vývoj atopické dermatitidy u labradorských a zlatých retrívrů

Atopická dermatitida u psů a lidí je multifaktoriálním onemocněním, jehož klinický vývoj může být ovlivněn četnými faktory, např. geneticky, vnějším prostředím, sekundárními infekcemi, krmivem a psychikou. Role vnějšího prostředí byla rozsáhle sledována u lidí, u psů však zůstává nejasná. Cílem studie bylo zjistit působení faktorů vnějšího prostředí na vývoj atopické dermatitidy u dvou geneticky příbuzných plemen, u labradorských a zlatých retrívrů. Atopičtí psi se standardními kritérii byli ve Švýcarsku a Německu vybráni a porovnáni se zdravými zvířaty. Informace o vnějším prostředí, které byly získány pomocí dotazníku (46 otázek), zahrnovaly datum a místo narození, styl života majitele a jeho bydliště, krmení a terapii. Pro zhodnocení souvislosti mezi potenciálními rizikovými faktory a stavem onemocnění byly použity jednorozměrné a vícerozměrné logistické regrese. Z těchto výsledků vyplynulo, že zvýšené riziko vývoje atopie souvisí s pobytem v útulku během štěněcího věku, s adopcí ve věku 8–12 týdnů a pravidelným koupáním psa. Naopak pozitivní vliv na snížené riziko onemocnění měl život na venkově, přítomnost jiných zvířat v domácnosti a chůze v lese. Tyto údaje nemají prokázat příčinnou souvislost, ale podpořit primární hypotézu, že určité faktory vnějšího prostředí mohou ovlivňovat vývoj atopické dermatitidy u psů. Kpotvrzení těchto výsledků a závěrů jsou oprávněné další studie. Meury, S., Molitor, V., Doherr, M. G., Roosje, P., Leeb, T., Hobi, S., Wilhelm, S. and Favrot, C. Role of the environment in the development of canine atopic dermatitis in Labrador and golden retrievers. Veterinary Dermatology 2011;22(4):327-334.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *