13.03.2006 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všechna cirkusová zvířata musí mít pas pro cestování po EU

na základě ustanovení Nařízení Komise č. 1739/2005.

Dnes již samozřejmě musí mít pas malá zvířata - psy, kočky, fretky a z velkých zvířat koně. Od roku 2007 budou muset mít v cirkusech pas i pro slony, plazy, ptáky, anebo hlodavce.
Nařízení o veterinárních požadavcích na přesun cirkusových zvířat v rámci EU komise přijala kvůli případným zdravotním rizikům, snadnější kontrole nákazového statusu cirkusových zvířat i s ohledem na welfare zvířat a z důvodů identifikace a dohledatelnosti těchto zvířat.
Právě proto, že je ještě čas, neboť nařízení Komise č. 1739/2005 nabude účinnosti až 1. ledna 2007, upozorňuje Státní veterinární správa ČR na tyto skutečnosti již nyní. Pas nebude muset mít každý cvičený králík, holub či hrdlička, ptáci a hlodavci zvlášť, ale budou mít pas hromadný. Individuální pasy budou muset mít kromě již dosud platících pasů pro kočky, psy, fretky či koně, i ostatní zvířata, zejména přežvýkavci, tj. ovce, kozy, turovití, či velbloudovití a ostatní zvířata.
Nařízení Komise podrobně stanoví podmínky, které musí provozovatel cirkusu, putovní výstavy či poutě splnit. Lze uvést například, že „alespoň 40 pracovních dnů před tím, než se cirkus poprvé přesune do jiného členského státu, musí provozovatel cirkusu předložit písemnou žádost o registraci příslušnému orgánu členského státu (u nás Státní veterinární správě ČR), v němž má cirkus povolený pobyt, nebo členského státu, v němž se nachází.“ Tento orgán vydá jednoznačné registrační číslo cirkusu, které začíná kódem ISO daného členského státu, dále rejstřík zvířat a rejstřík míst konání produkce, a vydá příslušné zvířecí pasy. Před přesunem zvířat pak úřední veterinární lékař ověří, zda všechny uvedené skutečnosti odpovídají a zda se na místo odjezdu nevztahují veterinární omezení související s chorobou, k níž jsou zvířata v cirkusu vnímavá. Během 10 pracovních dnů před odjezdem úřední veterinární lékař musí prohlédnout všechna zvířata v cirkusu, aby se ujistil, že jsou klinicky zdravá; veterinární lékař také ověří, zda jsou pasy zvířat aktuální.
Na základě sdělení provozovatele cirkusu, alespoň 48 hodin před přesunem do jiného členského státu, příslušný orgán ve členském státě odjezdu oznámí přesun prostřednictvím systému TRACES příslušnému orgánu ve členském státě určení a i příslušnému orgánu ve státě tranzitu.
Z pohledu ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v cirkusech musí mít všichni provozovatelé cirkusů, nebo ti kteří používají v ČR zvířata pro obdobné účely, (varieté, veřejná vystoupení apod.), Ústřední komisí pro ochranu zvířat schválen příslušný „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu“ podle požadavků vyhlášky 192/2004 Sb. Začátkem března 2006 skončilo dvouleté období, které pro zpracování těchto dokumentů stanovoval zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down