23.05.2002 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vstup do EU se blíží, další inspektoři též

Okamžikem vstupu ČR do EU pozbudou významu veterinární vstupy na hranicích s členskými státy. To znamená, že zaniknou tzv. pohraniční veterinární stanice (PVS). Budeme-li přijati včetně Slovenska, Polsko se rozumí samo sebou, tak bude jediná PVS v Praze na letišti v Ruzyni. Přes všechny organizační peripetie se tato pohraniční veterinární stanici v Ruzyni buduje, a to ze státních prostředků a s přispěním z programu PHARE.

Dne 4. června přijede mise z agentury TAIEX Evropské komise z Bruselu prověřit postup prací, a zda do doby vstupu, prakticky půl roku před vstupem, bude všechno hotovo. To znamená, zda bude stavba hotova jak po technické stránce, aby odpovídala legislativě EU, tak po stránce organizační – jak bude personálně a technicky zajištěna.
Inspekce se pochopitelně zúčastní Milan Sehnal, vedoucí odboru zahraničního a ochrany státního území Státní veterinární správy ČR a ředitel Městské veterinární správy Praha Antonín Kozák.
Státní veterinární správa vítá tento zájem z Bruselu a oceňuje nabízenou i praktikovanou pomoc zkušených inspekčních pracovníků.
Další inspekce je avizovaná na týden po 8. červnu, zaměří se na potravinářské závody, především pak na ty, které jsou v rámci tzv. pasportizace zařazeny do skupin B 2 a B 3, které vyhovují naší legislativě s menšími nedostatky a exportují do nečlenských zemí EU, popřípadě neexportují a nepožádali o vyjednání přechodných období. Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, je dobře, že se této inspekce mají zúčastnit i pracovníci ministerstev zemědělství a průmyslu, aby tak předběžné závěry kontrolní mise z Bruselu byly akceptovány vrcholovými orgány.
Tato inspekce se zaměří na provozy zpracovávající tzv. bílé i červené maso, mléko a ryby.
S potravinářskými závody budou po vstupu do EU pochopitelné problémy, na které Státní veterinární správa ČR upozorňuje již od podzimu roku 1999. Od té doby sice došlo k pokroku, svou existenci ukončily již všechny provozy nevyhovující, které byly zařazeny do skupin C 1 až C 3. S tím ale nelze skončit. V okamžiku vstupu musejí podmínky pro existenci – evropskou legislativu splnit všechny provozy kromě těch, které budou mít vyjednaná přechodná období.
Uplatnit se na společném trhu nebude jednoduché ani pro ty, které budou podmínky splňovat, záležet bude pochopitelně na konkurenceschopnosti, především z hlediska cen. Ale to už je otázka, kterou nepřísluší posuzovat Státní veterinární správě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down